Lombard, Jacobus Christoffel

Ds. JC Lombard

GEBORE

23 Jan. 1923

OORLEDE

14 Okt. 2013

UNIVERSITEIT

BA, MA (UOVS); (US)

GELEGITIMEER

1948

ORDEN

1949

STANDPLASE

 1949 Nelspruit

1959 Voorligtingshoof, Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys

1961 Noordhoek

1970 Bybelkunde, UOVS

EMERITEER

1986

Hy is op Maandag 14 Oktober 2013 in die Bainsvlei-begraafplaas ter ruste gelê. Hy word oorleef deur sy vrou René, familie en vriende. Hy het oorspronklik uit Viljoenskroon gekom.

Jacobus Christoffel Lombard is op 23 Januarie 1923 op die plaas Weltevrede by Villiers gebore. Sy ouers is boere — Karel en Adriana (Oosthuyzen) Lombard. Sy nasate dra die naam van sy vader en oupa voort, en sy ouers is Afrikaners wat in die Anglo-Boereoorlog betrokke is. Sy moeder oorleef die konsentrasiekamp op Standerton.

Koos begin sy skoolopleiding aan ‘n plaasskool en word later ‘n leerling aan die Hoërskool Villiers, waar hy matrikuleer.

Reeds in sy skooljare is hy ‘n begaafde leerling wat op alle gebiede presteer, en sy pad loop in die vroeë jare veertig na die destydse Grey Universiteitskollege in Bloemfontein. Hy behaal ‘n BA-graad en later ‘n MA-graad in Staatsleer. Net soos sy vader stel hy van vroeg af in die politiek belang. Maar in Bloemfontein besluit hy om predikant te word en hy neem ‘n jaar lank Grieks en Hebreeus. Ook hier ontmoet Koos vir Ria van Niekerk, ‘n boeredogter uit die distrik, wat ‘n maatskaplike werker word. Hulle trou in 1948.

In 1945 reeds loop sy pad na die Teologiese Seminarium in Stellenbosch. Hier vind hy aanklank by die jong prof FJM Potgieter, wat in Koos se tweede jaar by die Kweekskool aangestel word.

Aan die einde van 1948 word Koos as proponent gelegitimeer en hy aanvaar ‘n beroep na die NG Moedergemeente Nelspruit waar hy op 26 Maart 1949 met handoplegging bevestig word. Hy bly meer as tien jaar hier. Sedert 1961 dien hy in die NG Gemeente Noordhoek in Bloemfontein. Hy is terselfdertyd ook ‘n onderwysman en sedert 1959 voorligtingshoof van die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys (VCHO).

Hierna loop sy pad na Amsterdam in Nederland, waar hy onder leiding van prof GC Berkouwer aan die Vrije Universiteit studeer. Hy ontdek nuwe horisonne vir sy studie en hy neem wêreldwyd aan kongresse deel.

In 1970 word Koos Lombard ‘n professor in Bybelkunde aan die destydse UOVS. Hier sou hy dien tot met sy aftrede in 1986. Bybelkunde, soos dit aan die UOVS aangebied is, het as volwaardige vakgebied ‘n nuwe wêreld binne die akademie vir talle studente oopgemaak, van wie nie almal noodwendig predikante geword het nie, maar ook die onderwys en ander vakgebiede betree het. Baie van sy oud-studente onthou die professor met die besondere vermoë om boeiend te kon klasgee. Hy het sy vakgebied uitmuntend geken. Onder sy bekwame studieleiding is daar talle nagraadse kwalifikasies verwerf.

Die Departement Bybelkunde sou uiteindelik die weg open vir die totstandkoming van die Fakulteit Teologie aan die universiteit. Na sy dood in 2014 skryf die VCHO in ‘n huldeblyk onder meer die volgende: “Hy was ‘n stoere voorstander van Christelike onderwys en wetenskap, wat hy op byna elke denkbare wyse probeer bevorder het. Sy verbondenheid aan die VCHO was dus in vele opsigte ‘n natuurlike saak, waar hy die ruimte gevind het om hom vir hierdie ideaal te beywer. Hy het vanuit vaste Calvinistiese oortuiging binne die VCHO daarvoor gewerk, maar ook daarbuite. Selfs jare na sy emeritaat aan die Universiteit van die Vrystaat het hy onvermoeid en met toewyding gewerk. Ook sy bydrae tot die kulturele lewe sal onthou word. Hy was na sy aftrede nog vir etlike jare voorsitter van die Bloemfonteinse Kultuurraad, hoofbestuurslid van die FAK en voorsitter van die VCHO.”

Met die dood van die 91-jarige prof Koos Lombard op 9 Oktober 2014, is daar mooi herinneringe aan hierdie hoogaangeskrewe teoloog. Hy word onthou vir sy humorsin en vir die feit dat mense graag sy geselskap, raad en wysheid opgesoek het. Hy en sy vrou, Rene, woon tot met sy dood in hulle huis in Universitas in Bloemfontein. Hy word oorleef deur sy vrou en vier kinders — Kobus, Karl, Breda en Aryna. Daar is agt kleinkinders en een agterkleinkind. — Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2015)