Lochner, Johan George

 

gebore

19 Jan. 1900

OORLEDE

19 Mrt. 1967

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1929

ORDEN

1930

standplase

1930 Oudtshoorn (Hpr.)

1938 Oudtshoorn

1943 Strydenburg

1947 George

1950 George-Suid

1957 Uitenhage-De Mist

EMERITEER

1964

 

Ds. Johan George Lochner is op 19 Januarie 1900 in die distrik Moorreesburg gebore en in 1929 gelegitimeer. Eers was hy agt jaar lank hulpprediker van die gemeente Oudtshoorn, en daarna agtereen-volgens predikant van Oudtshoorn, Strydenburg, George, George-Suid en Uitenhage-De Mist. Nadat hy sy emeritaat in 1964 aanvaar het, het hy in ‘n tydelike hoedanigheid nog vrugbaar gearbei in Port Elizabeth-Wes en onder die studente van die Universiteit van Port Elizabeth. Op breë kerklike terrein het hy hom veral onderskei op die gebied van barmhartigheidswerk, en was hy ook lid van die sinodale kommissie vir die Diens van Barmhartigheid. In Maart 1967 het hy nog ‘n kongres van die C.S.V. van die Suid-Afrikaanse Universiteite in Kaapstad bygewoon, maar op die terugreis na Port Elizabeth is hy op 19 Maart 1967 in ‘n motorongeluk naby Mosselbaai noodlottig beseer. Hy was 67 jaar oud.