Livlezi (1894)

Die heel eerste sterfgeval in die Sending vind egter op Livlezi plaas, wat oorspronklik deur die Livingstonia-Sending as uitbreiding van hul eerste werk by Cape Maclear begin is.
Toe die Livingstonia-Sending in 1881 Cape Maclear ontruim en die werk daar en by Malembo onder toesig van evangelis Albert Namalambe laat, brei die werk nogtans so uit dat daar in 1886 ‘n nuwe sendingstasie, Livlezi, ongeveer 100 km van Cape Maclear en 65 km van die Meer, deur dr. Henry begin word. Dit is geleë aan die Liviezirivier en byna geheel omring deur berge, wat dit ondraaglik warm en ongesond maak. Na die dood van mev. Henry, mnr. Aitken en later dr. Henry self, word die stasie ontruim.
Die N.G. Sending se werk lê nou tussen Livingstonia in die noorde en hul oorgeblewe werk in die Cape Maclear-Livlezigebied. Die mense in laasgenoemde deel is ook Achewa, wat later deur die Angoni oorrompel is. Gevolglik word daar in 1894 onderhandel en die werk by Liviezi en Cape Maclear aan die N. G. Sending oorgedra. So kom “Suid-Angoniland met meer as 150 000 mense” ook onder bearbeiding van die N.G. Sending.
Ds. W. H. Murray word op Livlezi geplaas, maar na die verwonding van ds. A. C. Murray deur ‘n luiperd in 1895, moet hy terug na Mvera. In sy plek word eerw. en mev. T. C. B. Vlok en eerw. J. F. du Toit op Liviezi geplaas. Mev. Vlok, wat hul eerste baba verwag, vind die hitte baie uitputtend. Ook doen sy en haar man albei malaria op. Hulle herstel weer, maar teen die einde van Februarie 1896 word sy ernstig siek. Daar is geen dokter iewers binne bereik nie. Eerw. en mev. Allan van die Z.I.M. is die naaste Blankes en kom oor. “n Kindjie is gebore, dog oorlede.” Mev. Vlok lyk egter rustig, totdat sy op 1 Maart ‘n hewige aanval van malaria, wat in swartwaterkoors oorsit, kry. Sy beswyk ná die woorde: “Ek gaan sterwe en het nog so min vir die Here gedoen.”
Ook eerw. Du Toit kry ‘n aanval van swartwaterkoors en draai by die dood om. Ds. W. H. Murray kom dadelik na die dood van mev. Vlok na Livlezi en daar word besluit om die stasie “op te gee en na ‘n gesonder oord te verplaas.” Ook die werk van hierdie sendingstasie word nou onder die sorg van evangelis Albert Namalambe geplaas, wat dit met groot toegewydheid en opoffering saam met Cape Maclear en Malembo behartig. Tweemaal per jaar besoek ‘n sendeling van Mvera, en later van Mlanda-stasie, die gebied (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p 27).