Linde, Hans Jurie

 

GEBORE

ORLEDE

UNIVERSITEIT

 MA MTh BTh BA Lis Teol

gelegitimeer

1965

ORDEN

1966

standplase

1966 Riversdal

1970 Arcadia

1975 Hoof Spesiale Kursusse

1980 Adjunk Uitvoerende Dir

1986 Uitvoerende Dir Bybelkor Wellington

1992 Uitvoerende Dir Bybel-Media en Hoof Hugenote-Bybelinstituut

1999 ook Besturende Dir NG Kerk- Uitgewers

2004 Uitvoerende Die Kerklike Media NG Kerk

 EMERITEER

2005