Liebenberg, Johannes Petrus

Ds. JP Liebenberg

gebore

8 Okt. 1867

OORLEDE

28 Des. 1958

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1894

ORDEN

1896

standplase

 Bloemfontein (Hpr.)

1897 Bethal

EMERITEER

1937

Ds. Johannes Petrus Liebenberg is op 8 Oktober 1867 op Hopetown gebore. Na sy legitimasie in 1894 het hy eers tydelik in Bloemfontein opgetree, en daarna van 1897 tot aan sy emeritaat in 1937 in die gemeente Bethal gestaan. Na sy aftrede het hy nog in vyftien gemeentes tydelike hulpdiens verrig, en was hy twaalf jaar lank hospitaalbearbeider in Durban, tot sy 90ste jaar. Hy was by uitstek ‘n man van gebed, en het besondere belang gestel in Sondagskoolwerk en jeugarbeid; hy het dan ook baie vir die opvoeding gedoen. Ook was hy ‘n ware sendingvriend. Hy is op 28 Desember 1958 oorlede in die hoë ouderdom van 91 jaar.