Liebenberg, Christiaan Johannes

 

gebore

11 Jan. 1900

OORLEDE

11 Jun. 1981

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1929

ORDEN

1931

standplase

1931 Parys (Veldprediker)

1946 Malmesbury

 1964 Na Moederkerk: Hartskroon

EMERITEER

1970

Ds Christiaan Johannes Liebenberg (11.1.1900 11.6.1981); nog ‘n veldprediker uit Wêreldoorlog II, is op Brakpan oorlede. In 1929 voltooi hy sy studie aan die Sendinginstituut en daarna doen hy in Upington hulpdiens, totdat hy 10.1.1931 in die sendinggemeente Parys bevestig word. In 1941 word hy veldprediker en toe vergesel hy die troepe tot in Egipte en verder. Van 1946 tot sy aftrede Augustus 1960 bedien hy die sendinggemeente Malmesbury. Gedurende die volgende paar jaar doen hy in ‘n hele aantal gemeentes afloswerk, totdat hy 1964 weer ‘n beroep, die keer na die moedergemeente Hartskroon, aanneem. Daar aanvaar hy 28.6.1970 sy emeritaat, om weer eens in verskeie gemeentes met afloswerk te help.(Jaarboek 1982/258).