Liebenberg, Albertus Jacobus

 

gebore

8 Jun. 1871

OORLEDE

6 Okt. 1933

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1895

ORDEN

1896

standplase

 Enkeldoorn

1928 as Predikant gelegitimeer

1929 Enkeldoorn

EMERITEER

Ds. Albert Jacobus Liebenberg is 8 Junie 1871 in die distrik Victoria-Wes gebore. Na opleiding aan die Sendinginstituut op Wellington is hy in 1895 as sendeling toegelaat. Vroeg die volgende jaar is hy na die teenswoordige Suid-Rhodesië met wyle Ds. P. A. Strasheim, wat na die Matabele-oorlog en onderwerping van Lobengula deur die Kaapse Kerk na daardie streke gestuur was om op gepaste middelpunte gemeentes in verband met ons Kerk te stig. Een van die middelpunte was Umyati (nou Enkeldoorn) waar Eerw. Liebenberg geplaas is en ook georden op belofte “slechts zoo lang het werk eens leraars in de gemeente te zullen verrichten totdat een aldaar bevestigde predikant of consulent het werk kan overnemen.” Geen predikant of consulent het ooit voorwaarts gekom om die oorname te bewerkstellig nie. Eenw. Liebenberg het daar so goed en geseënd as enge predikant 38 jaar lang getrou en met opoffering swaar gearbei en toe die Kaapse Sinode van 1928 as ‘n erkenning van sy persoon en werk hom die statusvan predikant toegeken het. Ds. Liebenberg is onmiddellik daarna offisieel as predikant van Enkeldoorn beroep en bevestig. Hy was een van die baanbrekers op kerklike gebied in Rhodesië – ‘n man met mooi loopbaan en ‘n ywerige dienskneg van Christus. In Desember 1932 het hy ‘n operasie ondergaan aan die gevolge waarvan hy nooit herstel het nie. En op 6 Oktober 1933 is hy in die hospitaal op Salisbury ontslape en twee dae later in die boesem van sy gemeente op Enkeldoorn te ruste gelê.