Leygonie, Camille Fredric

 

gebore

29 Jul. 1891

OORLEDE

8 Sep. 1944

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1918

ORDEN

1919

standplase

 Kroonstad (Hpr.)

1920 Rossville

1923 Sterkstroom

EMERITEER

Ds. Camilie Frederic Leygonie is op 29 Julie 1891 in die distrik Humansdorp gebore. Sy voorgeslag is van die Franse families wat hulle na Napoleon se dood in Suid-Afrika kom vestig het. Sy skoolopleiding het hy te Humansdorp, Uitenhage en Paarl geniet waarna hy te Stellenbosch aan die Victoria-Kollege en die Kweekskool gestudeer het. Aan die einde van 1918 is hy gelegitimeer en vir ‘n paar maande gedurende 1919 het hy te Franschhoek waargeneem. Op 4 Oktober 1919 is hy as hulpprediker te Kroonstad georden en in Mei 1920 is hy in sy eerste gemeente, Rossville, bevestig. Na ‘n bediening van drie jaar het hy ‘n beroep na Sterkstroom aangeneem. Hy het sy bediening met die grootste toegewydheid en ywer waargeneem, want die heil van siele was vir hom van die allergrootste belang. Aan die Kerk in die algemeen het hy in vele opsigte belangrike dienste bewys. Vir baie jare was hy die scriba van die Ring van Burgersdorp. Menslik gesproke was daar nog jare van diens voor, maar vir die hemelse Vader was die taak op 8 September 1944 voltooi.