Le Roux, Zacharias Petrus

 

UNIVERSITEIT

 BA BTh (Nagr Dipl Teol)

gelegitimeer

1979

ORDEN

1980

standplase

1980 Harare

1984 Langlaagte

1986 Mondeor

1994 VGK Koringberg

1998 Uit die bediening met behoud van status

2007 Richmond/McGregor/Postmasburg (Aflosposte)

2012 Noordhoek (Bloemfontein)

2016 Demissie