Le Roux, Marthinus

 

gebore

21 Sep. 1937

OORLEDE

01 Sep. 2001

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1961

ORDEN

1962

standplase

1962 Steynsburg

1964 Moederkerk: Venterstad

EMERITEER

Ds MarthinusLe Roux (BA) 21/09/1937 – 01/09/2001

Thinus is op Noupoort gebore waar sy vader in die Spoorwegpolisie gedien het. Hy was die middelste van ‘n gesin van sewe kinders, twee seuns en vyf dogters.

Hy het in 1954 aan die Hoërskool Cillie gematrikuleer. Van 1955 tot 1961 het hy teologie aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer en die BA-graad en Teologiese Diploma voltooi. Hy is aan die einde van 1961 gelegitimeer.

Op 13 April. 1963 het hy op Ficksburg in die huwelik getree met Maude Evelyn de Villiers. Uit hierdie huwelik is vier kinders gebore, Cornelis Johannes (1965, ‘n oog-spesialis); Cynthia Louise (1967, drama-onderwyser); De la Harpe Villiers (1969, predikant van Fynland, Durban) en Marthinus Meyer (1974, ‘ n prokureur op George); Al vier kinders is getroud en daar is vyf kleinkinders, waarvan hy die jongste in Junie 2001 gedoop het.

Sy eerste gemeente was die NGSK-gemeente op Steynsburg waar hy op 7 ApriL. 1962 georden en bevestig is. Twee jaar later is hy na die moedergemeente Venterstad beroep. Hy het ook nog die gemeentes van Noupoort (1972); Newton Park, Port Elizabeth, en Pinetown, Natal, bedien. Sy laaste gemeente was die Engels-sprekende gemeente Andrew Murray in Bloemfontein waar hy in 2000 emeritaat aanvaar het.

Na sy aftrede het hy na die aftreeoord Westerbloem in Bloemfontein verhuis en steeds pastorale hulp aan die Andrew Murray-gemeente gegee. In April 2001 is kanker by hom gediagnoseer en het hy twee keer bestraling gekry. Die derde keer is hy in die hospitaal opgeneem met longontsteking. Op 1 September 2001 is ds Le Roux oorlede.

Hy het verskriklik baie gelees, veral teen die einde van sy lewe toe hy nie meer kon uitgaan nie. Maar in sy bediening was hy nie net ‘n studeerkamer-filosoof nie. Sy pastorale hart het van hom ‘n deeglike en getroue pastor gemaak. Hy het geweet van die lief en leed in elke huis en menige lidmaat en kollega kan getuig van sy ondersteuning in krisistye.

Tussen hom en sy kerkrade was daar ‘n baie besondere verhouding, sy kerk het hy met oorgawe en groot lojaliteit gedien. Die geld ook die ringe en die sinodale kommissies waarin hy gedien het. Sy bydrae was orals van groot waarde.

Vir Evelyn was hy ‘n getroue lewensmaat. Nadat sy ‘n ernstige breinoperasie ondergaan het, het hy haar met groot begrip en deernis versorg. Op sy laaste het hy nog vir haar gesê: “Jy is die beste ding wat met my gebeur het.”

Vir sy kinders was hy ‘n streng pa wat nie dubbele standaarde geduld het nie, maar terselfdertyd uitgeleef het wat hy gepreek het. Sy seuns het in hom ‘n mentor gehad wat hulle lewens bepalend gerig het. Vir sy kleinkinders het hy sy talente ingespan om vir hulle ‘n kosbare nalatenskap te gee van stories wat hy self op band opgeneem het.

En toe behaag dit sy Heer en Meester om hom kort na sy aftrede te kom haal, toe sy longkwaal hom weer geteister het. As jong student aan die Kweekskool is die belowende Matie-bokser deur tering planke toe gestuur en moes hy sy studies onderbreek om in ‘n sanatorium te herstel. Sy vriend en gebedsmaat, ds Pieter Strauss, sê dat sy plek nou hier leeg is, maar dat hy en Thinus nog ‘n afspraak het vir die hiernamaals.

(Dirk Viljoen, saamgestel uit gegewens wat mev Evelyn le Roux voorsien het en ‘n huldiging van ds Pieter Strauss in Die Fakkel.)