Le Roux, Louis Victor

 

UNIVERSITEIT

BA (Hons) BTh

gelegitimeer

1968

ORDEN

1969

standplase

 1969 Petrusburg

1971 Lektor Grieks Univ van die Noorde

1971 Uit die bediening

1974 Beroepbaar

1975 Lektor Grieks UOVS

1989 Uit die bediening