Le Roux, Leon Dennis

 

gebore

11 Des. 1950

OORLEDE

11 Des. 2004

UNIVERSITEIT

BA, MA, BTH

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Leon Dennis Le Roux is op 11 Desember 1950 in Durban gebore, was een van twee kinders. Sy vader was aan die SAP verbonde. Hy ontvang sy eerste skoolopleiding te Montclair in Durban en later op Umhlali en matrikuleer aan die Hoërskool Stanger waar hy ook hoofseun is. Hy ontvang die roeping om predikant te word en vertrek na Stellenbosch waar hy die BA (Admissie) – graad behaal, met Grieks en Filosofie as hoofvakke. Later behaal hy ook die MA-graad in Grieks.

In 1972 begin hy sy studie aan die Teologiese Fakulteit in die Eikestad waar hy in Dogmatiek spesialiseer met die skripsie: “Karl Barth se fundering van die teologiese etiek”. Leon word einde 1975 as proponent in die historiese Moederkerk op Stellenbosch gelegitimeer. Hy trou in 1975 met Izanette Nieuwoudt en uit die huwelik is twee kinders gebore. Die huwelik is later na ‘n egskeiding ontbind.

Prop LD le Roux word op 28 Februarie 1976 as herder van die NG Sendingkerk op Bredasdorp bevestig, destyds die mees suidelike gemeente in Afrika. Hier werk hy tot hy op 11 Augustus1979 as predikant in die NG Gemeente Pinetown ontvang en bevestig word. Hier werk hy met ywer, maar moet op 31 Desember 2002 sy demissie aanvaar weens rasionalisasie in die gemeente. Ds Leon was ‘n talentvolle mens met ‘n natuurlike talent in musiek en het reeds op skool uitgeblink in klavier en blokfluit. Hy het drie jaar lank op universiteit onderrig ontvang in dwarsfluit en het ook eksamens in musiek by Unisa deurloop. Op Pinetown is van sy musiektalent gebruik gemaak en hy het sedert 1970 verskeie stukke gekomponeer. Hy was ‘n groot versamelaar van musiek en het meer as 600 plate met klassieke musiek besit en was ook ‘n aanhanger van popmusiek.

Die gemeenteblad van Pinetown skryf oor hom in 1983: “Hy is uit en uit ‘n stadsmens en voel gelukkig in die gejaagde stadsomgewing. Ds Leon is ‘n leraar met ‘n sensitiewe aanvoeling vir menslike probleme.” Dit is hartseer en tragies dat hierdie leraar op sy 54ste verjaarsdag op 11 Desember 2004 sterf.