Le Roux, Karel Wynand

 

gebore

16 Mrt. 1882

OORLEDE

13 Aug. 1978

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1915

ORDEN

1915

standplase

1915 Britstown

1925 Gibeon

1929 Windhoek

EMERITEER

1946

Ds Karel Wynand le Roux (16.3.1882 – 13.8.1978); wat in sy 97ste lewensjaar heengegaan het, was een van die pionier-predikante van SWA. Hy is op Agtervinkrivier in Robertson gebore en was gedurende die laaste paar jaar van sy lewe in ‘n tehuis vir bejaardes op Worcester. Na sy teologiese opleiding op Stellenbosch, word hy 1915 gelegitimeer en nog dieselfde jaar op 18 Desember in Britstown bevestig. Hier arbei hy nege jaar, totdat sy lank en geseënde bediening in Suidwes met sy bevestiging 21.2.1925 in die gemeente Gibeon begin. Na vier jaar in die uitgestrekte gemeente, wat destyds nog Windhoek, Okahandja, Gobabis en Rehoboth ook ingesluit het, aanvaar hy die beroep na die pasgestigte gemeente Windhoek, waar hy soos ‘n getroue dienskneg die Meester se opdrag met liefde uitvoer, totdat hy 7.12.1946 sy emeritaat aanvaar. Maar ook na sy aftrede doen hy nog in ‘n hele aantal gemeentes – laastens Swakopmund – steeds gewaardeerde afloswerk. Bekend vir sy besondere toegewydheid, ernstige prediking en getroue besoekwerk, verrig hy ‘n baie groot geestelike werk, veral in Suidwes waar die gemeentelike bearbeiding oor geweldige afstande buitengewoon hoë eise aan die leraars gestel het. Hy het dan ook ‘n besondere plek verower in die harte van die lidmate en ‘n wye vriendekring opgebou, aan wie hy nog tot op sy hoë leeftyd geskryf het. (Jaarboek 1979/268)