Le Roux, Johannes Louwrens

 

gebore

15 Apr. 1904

OORLEDE

21 Febr. 1933

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1931

ORDEN

1932

standplase

Uitenhage (Hpr.)

EMERITEER

Ds. Joh. L le Roux + 21/2/1933 * 15/4/1904 Ds. Johannes Lourens le Roux is 15 ApriL. 1904 gebore – ‘n seun van die gemeente Loxton. Na voorbereidende studie op Robertson en verwerwing van die BA-graad op die Universiteit van Stellenbosch, is hy begin 1928 tot die Teologiese Kweekskool toegelaat. Toe hy in 1931 sy teologiese studie voltooi het is hy gelegitimeer en as hulpprediker van die gemeente Uitenhage aangestel en as sodanig op 28 Januarie 1933 aldaar georden, nadat hy daar reeds enige maande vooraf werksaam was. Dog sy arbeid op aarde was van baie kortstondige aard want reeds op 21 Februarie d.a.v. is hy tot hoër diens opgeroep. Gedurende sy korte dienstyd het hy hom laat kenmerk as ‘n jong man met ‘n voortreflike karakter, waarin sy innige godsvrug en beminlike omgang uitgeblink het.