Le Roux, Jacob Philippus

Ds. JP Le Roux

gebore

OORLEDE

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1939

ORDEN

1946

standplase

 1946 Masjonaland

1968 Dewetsdorp

1977 Prinsipaal-sekretaris Baketlong-Tehuis vir bej aardes, Herberg vir Kroniese siekes en Barend van Rensburg Kinderhuis (tot 1980 ook medeleraar Thaba Nchu)

EMERITEER

1983