Le Roux, Daniel Bartholomeus

 

GEBORE

31 Jul. 1870

OORLEDE

28 Jul. 1942

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1895

ORDEN

1896

standplase

Vryheid

1897 Pretoria

1921 Strand

EMERITEER

1937

Eerw. Daniel Bartholomeus le Roux is op 31 Julie 1870 op die plaas Driefontein, Groenberg, in die distrik van Wellington, gebore. Aan die Hoërskool onder mnr. Robert MacCrone het hy sy skoolopleiding geniet. In 1895 het hy sy studies aan die Instituut voltooi en is hy toegelaat as sendeling. Die jaar daarop is hy na Vryheid waar hy georden en bevestig is as sendeling onder die Zoeloes. Na ‘n bediening van twee jaar is hy na Pretoria om die werk onder die gekleurde en naturelle-sendinggemeentes te behartig. In 1921 het hy ‘n beroep na die Strand aangeneem waar hy gearbei het tot 1937 toe hy sy emeritaat aanvaar het. Van hom word getuig dat hy baie nougeset in sy geestelike lewe was asook in die uitvoering van al sy pligte. Netheid was kenmerkend van sy werk, want hy was net in al sy optrede asook in sy karakter. Hy was nederig van aard en vol liefde vir sy medemens, ‘n getroue dienskneg van die Meester. Na sy emeritaat het hy hom in sy geboortedorp gevestig waar hy die afgelope vier jaar gebly het. Op 28 Julie 1942, na ‘n kort siekbed, is hy oorlede.