Le Riche, Etienne Jacques Lemmer

Ds. Le Riche Etienne

GEBORE

04 Nov. 1927

OORLEDE

06 Des. 2000

UNIVERSITEIT

BA, BA Hons, BD, MA Wysb., D Phil, DrsD

gelegitimeer

1962

ORDEN

1963

standplase

963 Komatipoort

1966 Onderstepoort

EMERITEER

Lemmer le Riche was ‘n gebore Suidwester. Hy is op 4 November 1927 te Windhoek gebore. Sy pa was ‘n boer en hy het die Laerskool Austin (1933 – 1934) en die Laerskool Andalusia (1934 – 1942) bygewoon. Hy het sy skool loopbaan by die Hoërskool Andalusia (1943 – 1946) afgesluit. Lemmer het matriek in die eerste klas geslaag en onder andere vakke soos Tik en Snelskrif geneem.

Vir sy teologiese studies het hy na die Universiteit van Pretoria se Teologiese Fakulteit Afdeling B gegaan, waar hy tussen 1954 en 1961 die grade BA, BA Hons en BD behaal het. Later het hy ‘n MA-graad in Wysbegeerte en D Phil voltooi. Hy was besig met sy DD-studies toe sy gesondheid in 1974 agteruit begin gaan het. Die tema van sy D Phil-graad was: “‘n Liniêre visie van die geskiedenis met besondere verwysing na Augustinus.” Sy DD-proefskrif sou gaan oor: “Die wederkoms van Christus in sending-historiese perspektief gesien.”

Hy was ‘n besondere student en is in 1974 oorweeg as kandidaat vir ‘ n dosente pos in Teologie aan die Universiteit van Pretoria.

Tydens sy studies het hy in 1954 in die huwelik getree met Heila Marthina Hendrika Nel. Hulle het slegs een kind gehad, ‘ n dogter Marguerite wat in 1965 gebore is. Heila het hom in 1995 ontval. Sy dogter het intussen na Nieu-Seeland verhuis. Na sy aftrede in 1985 weens gesondheidsprobleme, het hy in 1990 in die versorging afdeling van Huis Herfsblaar in La Montage beland. Sy vrou het nog vir drie jaar by hom in die huis gebly, maar kon hom, ‘n Alzheimer-pasiënt, nie versorg nie. Vir ‘n lang tydperk het hy by tye angstig en later weer rustig geword. Op 6 Desember 2000 het hy ‘n hartaanval in sy kamer gekry en gesterf. Sy dogter, ‘n mediese dokter, het uit Nieu-Seeland gekom vir haar pa se begrafnis.

Lemmer le Riche was ‘n toegewyde, ernstige en ywerige predikant. Hy het net twee gemeentes bedien, Komatipoort en Onderstepoort. Nadat hy gelegitimeer is in 1962, is hy op 2 Maart 1963 georden en bevestig op Komatipoort. Hier het hy vir drie jaar gewerk voordat hy in 1966 in Onderstepoort bevestig is. Hy het ‘n vrugbare bediening gehad. Hy was baie aktief met ringswerk en het veral ywerig in evangelisasie-kommissies van die ring en die Sinode van Noord-Transvaal gedien.

Sy belangstelling in die uitbreiding van die koninkryk en mense se geestelike groei, was aansteeklik. Hy het hom intens ingeleef in die wel en wee van sy gemeente en was baie getrou en ywerig in sy huis- en siekebesoek.

Hy het veral hartlik saamgeleef met die werk van die evangelisasie-spreekkamer in die middestad van Pretoria en het dit orals probeer bevorder – ook deur sy oproepe tot gebed vir die werk. Dit was daarom nie ‘n verrassing toe hy in 1983 as die raadgewer in die evangelisasie-spreekkamer aangewys is nie. In hierdie pos het hy ewigheidswerk gedoen en talle mense gehelp om weer by Christus uit te kom. Ongelukkig kon hy net ‘n paar jaar hierdie werk doen omdat hy in 1985 die tuig moes neerlê weens psigiese verswakking. Hy het wel nog daarna op deeltydse basis die werk voortgesit.

Op die breër terrein was hy lid van die Skoolraad en die Beheerraad van die Hoërskool Pretoria-Noord.

Al was Lemmer le Riche, die groot, mooi, sterk man teen die einde van sy lewe ‘n dekade lank “weggesteek” in ‘n versorgingsoord, sal baie mense hom onthou vir sy ywer, liefde, entoesiasme en opregte gebede toe hy nog gesond was. Met sy begrafnis het lede van die Onderstepoort-gemeente treffend hulde gebring oor sy bediening waarin hy die Here voluit gedien het. – Dirk Viljoen, na aanleiding van dr Le Riche se biografiese vorm wat deur die maatskaplike werker van Huis Herfsblaar met sy samewerking ingevul is op 26 Junie 2000; asook persoonlike herinneringe aan hom.