Le Clus, James Francis

Ds. JF Le Clus

GEBORE

21 Okt. 1873

OORLEDE

29 Mei 1956

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1900

ORDEN

1903

standplase

Thaba Nchu (Hpr.)

1904 Bloemhof

EMERITEER

1936

Ds. James Francis le Clus is op 21 Oktober 1873 gebore. Nadat hy die graad B.A. op Stellenbosch verwerf het, het hy ‘n tyd lank as privaatsekretaris van pres. Reitz opgetree. Later het hy sy teologiese studies aan die Kweekskool op Stellenbosch voortgesit, waar hy in 1900 gelegitimeer is. Tydens die Driejarige Oorlog was hy behulpsaam op Middelburg (Kaap) en op Thaba Nchu (0.V.S.); waar hy die Tweespruit-kamp bedien het. In Januarie 1904 is hy as leraar van die gemeente Bloemhof bevestig, waar hy gearbei het totdat hy sy emeritaat in 1936 aanvaar het. Daarna was hy nog behulpsaam in die gemeentes Maclear, Vryheid, Elliot en Dordrecht. Hy is op 29 Mei 1956 op Standerton oorlede.