Lawrenz, Walter Paul Friedrich

 

GEBORE

ORLEDE

UNIVERSITEIT

MA MTh

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

standplase

 1949 Pondoland

1949 Onderstepoort

1957 Sekhutlong

1969 Saakgelastigde NGKA Tvl

1979 Potchefstroom-Ikageng

1983 Sendeling in Diens Sending en Ekumeniese Raad Ringe Potchefstroom en Potchefstroom-Mooirivier

 EMERITEER

1985