Latsky, Ernst Hendrik

 

Ds. EH Latsky

GEBORE

11 Mrt. 1913

OORLEDE

06 Aug. 1994

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1938

ORDEN

1940

standplase

1940 Knysna (Hpr.)

1942 Standerton

1943 Bethal

1947 Skoonspruit

1951 Vryheid

1959 Bethal

EMERITEER

Ds Ernst Hendrik Latsky BA 11.03.1913 – 06.08.1994

Ernst Latsky is gebore in Carnarvon en het daar ook sy skoolloopbaan tot in matriek voltooi. Hy was ‘n baie skrander seun en het altyd eerste gestaan in sy klas. Daarna is hy na Stellenbosch waar hy sy teologiese studies voltooi het en onder andere in Wilgenhof gewoon het. Hy is gelegitimeer in 1938.

In Januarie 1955 is hy getroud met Johsie Roux. Hulle het een seun, Johan.

Hy was 39 jaar in die bediening en in hierdie tyd het hy vyf gemeentes bedien. maar ses beroepe aanvaar. Die rede hiersoor is die interessante verskynsel dat hy twee keer ‘n beroep na Bethal aanvaar het en dat hy in daardie gemeeme die grootste deel van sy bediening vervul het, naamlik eers vier jaar en later 20 jaar.

Hy het dusin die volgende gemeentes gedien: op 27 April 1940 word hy as hulpprediker in Knysna bevestig: op 11 April 1942 in Standerton, op 23 Januarie 1943 in Bethal; op 8 November 1947 te Schoonspruit; op 31 Maart 1951 in Vryheid, op 24 Januarie 1959 weer in Bethal en uiteindelik ontvang hy op 28 Januarie 1979 sy emeritaat.

Hy en Johsie het toe in Sandton kom woon om naby hulle seun Johan te wees.

Hy was eintlik nooit siek gewees nie, behalwe dat sy oë verswak begin word het. Aan die einde hy slegs een week aan griep en longontsteking en is toe in ‘n Johannesburg se hospitaal oorlede in die ouderdom van 81 jaar.

‘n Kenmerk van hom was dat hy baie lief was vir boeke en ‘n groot biblioteek versamel het. Hy sou eerder ‘n hoek koop as ‘n hemp wat hy nodig het. Hy het nooit sy eie voordeel gesoek nie en was ‘n baie nederige en beskeie mens. Hy het alles baie intens geleef, en hoewel hy uiterlik kalm en bedaard voorgekom het, het hy die lot van ander vir hom erg aangetrek sodat hy in die nag wakker gelê het oor die lotgevalle van sy gemeentelede. Hy het baie intens geleef, maar het altyd Iiefdevol en diplomaties opgetree.

Sy prediking was vir hom die belangrikste, maar so het hy ook getrou huisbesoek en siekebesoek gedoen. Veral was die armes en die “stasiemense” van daardie tyd vir hom belangrik. Daarom het hy altyd tyd gehad vir die eenvoudiges. ‘n Kenmerk van hom was dat hy altyd sag gepraat het. Vir politiek was daar nie plek in sy bediening nie, hoewel hy sy eie standpunt gehad het.

Die teks wat vir hom belangrik was in die Bybel was Hand 20:24: “Maar. aI is my lewe vir my koshaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak; dit is om die evangelie van God se genade te verkondig.” – D.J. Viljoen.