Lategan, Daniel

 

GEBORE

23 Feb. 1880

OORLEDE

27 Des. 1953

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1907

ORDEN

1908

standplase

Philipstown

1922 Dosent Send. Inst.

1928 Nieu-Bethesda

1931 Prof. Teol. Sem

EMERITEER

1946

Prof. Daniel Lategan is op 23 Februarie 1880 gebore en na sy opleiding te Stellenbosch, Princeton en Utrecht is hy in 1907 gelegitimeer. In 1908 is hy as leraar van Philipstown bevestig en het aldaar gearbei totdat hy in 1922 as dosent van die Sending-Instituut te Wellington aangestel is. Weens swak gesondheid moes hy tydelik uit diens tree (vanaf 1925 tot 1928) toe hy as leraar van Nieu-Bethesda bevestig is. Hier het hy gewerk totdat hy in 1931 as professor in die historiese vakke aan die Kweekskool van Stellenbosch benoem is. As hoogleraar van ons Kerk het hy getroue en toegewyde diens gelewer totdat hy weens ernstige krankheid in 1945 sy emeritaat, moes aanvaar. Alhoewel prof. Lategan onbeskryflike lyding deurlewe het en talle ernstige operasies moes ondergaan, het hy steeds die genade ontvang om blymoedig en berustend te volhard. Selfs tot kort voor sy heengaan het hy ywerig aan manuskripte vir publikasie gewerk. Met die gawes wat die Here aan hom toevertrou het, het hy ons Kerk na die beste van sy vermoë gedien. Hy is op 27 Desember 1953 oorlede.