Landgraf, Rainer Hans Otto

 

UNIVERSITEIT

BA (Nagr Dipl Teol)

gelegitimeer

1969

ORDEN

1970

standplase

1970 Andrew Murray (Pretoria)

1971 Demissie verdere studie

1976 Uit die bediening