Lamprecht, Hendrik Adriaan

 

GEBORE

17 Aug. 1872

OORLEDE

11 Apr. 1932

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1904

ORDEN

1905

standplase

Johannesburg-Oos

1915 Colesberg

EMERITEER

 1928

Dr. Hendrik Adriaan Lamprecht is 17 Augustus 1872 op George gebore. Hy het weinig onderwysvoorregte in sy kinderjare gehad. Toe hy egter tot vroegmanlike jare gekom het, het die lus tot studie hom tot die openbare skool op George gebring. Later is hy na Stellenbosch waar hy sy voor-B.A.-Admissie in betreklik korte tyd afgelê het en in 1901 tot die Kweekskool toegelaat is. In 1904 gelegitimeer is hy die volgende jaar in April georden as hulpprediker van Johannesburg-Oos, waar hy kort daarna as predikant beroep en bevestig is. Hier het hy tot 1912 gearbei, toe hy na die Vrye Universiteit, Amsterdam, gegaan het vir verdere teologiese studie en sy doktorsgraad in 1915 behaal het met ‘n proefskrif oor „Het Nationalisme in de Jodenzending.” In Suid-Afrika teruggekeer is hy 9 Oktober 1915 as predikant van Colesberg beroep en bevestig. In daardie jaar het sy die Kaapse Sinode vir die eerste maal bygewoon. Dit was ‘n baie belangrike vergadering omdat die aanbevelinge van ‘n spesiale vergadering van die Raad der Kerken oor die opstand in die Vrystaat en sy nasleep behandel moes word. Ds Lamprecht het in daardie diskussie blyk gegee van sy noukeurige Skrifstudie en treffende toepassing van die ontdekte beginsels. Hy het ook deelgeneem aan die Sinodes van 1919, 1924 en 1928. In die werksaamhede van die laasgenoemde Sinode, wat vir groot deel met die leer van die Kerk te doen gehad het, het hy leidende aandeel gehad. Kort daarna het hy om gesondheidsredes op pensioen afgetree en in 1929 lid van die Volksraad geword. Op 11 April. 1932 is hy op sy geboortedorp, George, oorlede.