Labuschagne, Adriaan Stephanus

 

GEBORE

08 Feb. 1914

OORLEDE

10 Jul. 2009

UNIVERSITEIT

BA (Hons)

gelegitimeer

1942

ORDEN

1943

standplase

 1943 Njassaland

1969 Organiseerder Cara

1972 Johannesburg

1975 skakelbeampte KMAP Sinode van Nkhoma, Malawi

EMERITEER

1983

Ds Attie Labuschagne (BA en Hons) (08/02/1914 – 10/07/2009)

Adriaan StephanusLabuschagne is op 8 Februarie 1914 op die plaas Kafferskraal naby Zeerust in Wes-Transvaal gebore. Attie het as ‘n jong seun sy vader verloor en in die moeilike depressiejare gematrikuleer. In 1932 het hy hom ingeskryf vir ‘n kursus in Bosbou by die Saasveld-Kollege, maar die Here was toe reeds besig om in sy hart ‘n bewustheid van ‘n Sending roeping te kweek. Hierna het hy ‘n paar jaar as bosbouer in Oos-Transvaal, Zimbabwe en Mosambiek gewerk. Maar die oortuiging dat die Here hom vir iets anders roep, het al sterker geword en hy het ‘n sendeling geword.

Attie was ‘n lidmaat van die Hervormde Kerk, maar in 1939 het hy as ‘n student aan die Sending-Instituut op Wellington die graad BA verwerf. Later het hy ook ‘n MA-graad in Sielkunde voltooi. Na sy legitimasie is hy in 1942 met handoplegging in die NG Gemeente Zeerust georden as sendeling in Malawi. Kort daarna het hy in die huwelik getree met Dora van Niekerk, waarna die bosbouer eerwaarde in die herfs van 1943 met sy bruid op Mlanda-stasie in Njassaland (Malawi) begin werk het. Hulle het elf jaar lank hier gewerk en twee seuns, Pieter en Francois, is hier gebore.

In 1954 het hulle na die Dzenza-stasie naby Lilongwe verhuis, waar sy vrou, Dora, tydens ‘n operasie op 7 Desember 1954 gesterf het. ‘n Jaar later is eerw. Attie met ‘n Sending verpleegster, Charlotte Retief, getroud, waarna nog twee seuns, Rian en Louis, gebore is.

Op ‘n dag het eerw. Attie ‘n ou “Magic lantern” en stel Bybel skyfies van glas van die pioniersendeling AC Murray ontdek. Hy het dit herstel en begin gebruik om Bybelverhale te vertel. In 1959 het die Malawiese Sendingraad formeel toestemming gegee vir die stigting van MEMA (Moderne evangelisasie-Middele in Afrika); wat in Chewa beteken “om tot die stryd vir die Evangelie op te roep”. Onder eerw. Attie se vêrsiendheid is ‘n tabakplaas by Nkhoma aangekoop en het Chongoni ‘n sentrum vir die bevordering van sending en evangelisasie geword. Deesdae is dit die Namoni Katengeza Lay Training Centre. In 1964 het die sinode eerw. Attie en Charlotte Labuschagne na Chongoni gestuur. In dieselfde jaar moes Attie egter Malawi om gesondheidsredes verlaat. Sy kennis van bosbou is ingespan om hout plantasies en woude te ontgin vir timmer- en meubelhout vir die meer as duisend Sending skooltjies en ander Sending geboue in Malawi. Sy leierseienskappe het meegebring dat hy as moderator van die Nkhoma-sinode, asook, in 1956, as eerste moderator van die KMAP se pas gestigte Algemene Sinode verkies is.

Intussen het Cara (Christelike Aksie deur die Radio in Afrika) in Suid Afrika tot stand gekom en ds Attie het in 1969 die organiserende sekretaris van Cara geword. Die gesin het hulle op Stellenbosch gevestig en later in Pretoria. Ds Attie het ook gehelp met die stigting van Christelike radio-uitsendings en -programme, soos Radiokansel wat aanvanklik programme vanuit Radio Voice of the Gospel se senders in Swaziland in Afrikaans uitgesaai het. Hy was ook betrokke by die bediening aan die honderdduisende mynwerkers uit buurlande wat na die Witwatersrand gestroom het.

Nadat ds Christie Burger Malawi moes verlaat, het ds Attie vir agtjaar teruggekeer na Chongoni en later na Nkhoma, totdat hy op 69 jaar finaal afgetree het. Ds Attie en Charlotte het hulle op Stilbaai gevestig, waar hy verskeie boeke geskryf het. Een daarvan is sy eie lewensverhaal, verpak en verweef in die geskiedenis van die kerk en die sending in Afrika. Hy is op 10 Julie 2009 oorlede.

Prof Martin Pauw skryf: “Daar word dikwels van iemand gesê dat hy of sy diep spore in die lewe getrap het. Meestal gebeur dit egter dat spore mettertyd vervaag of toewaai. Behalwe as die spore, soos die ossewa spore in Sir Lowryspas se berge, in rotsplate uitgekerf is. Sulke spore het Attie Labuschagne in sy lang sendingsloopbaan getrap – spore wat wyd oor Afrika lê – Malawi, die Witwatersrand, weer terug in Malawi, Oos-Afrika, Zambië, Mosambiek en tot in Stilbaai – en ook in die ruimtes van die eter deur ‘n radio bediening van langer as 30 jaar wat die naam van Mbusa Lab’skai ‘n huishoudelike naam gemaak het orals waar Chewa gepraat of verstaan is.”

Dr Ben du Toit skryf: “Die dood van oom Attie Labuschagne roep by my ‘n baie diep realiteit in die geskiedenis van die NG Kerkfamilie na vore. Oom Attie was ‘n sendeling – diep toegewyd en roepingsbewus. Hy was ‘n entrepreneur. Hy was ‘n visioenêre leier. Hy’t geskep en tot stand laat kom. Hy’t groot gedink. Saam met tannie Charlotte, die kinders en kleinkinders dank ons (die kerk) die Here vir hom.”