Kruger, Maarten

Ds. Kruger Maarten

GEBORE

18 Jun. 1908

OORLEDE

27 Aug. 1979

UNIVERSITEIT

B.A.; M.Th

GELEGITIMEER

1936

ORDEN

1938

STANDPLASE

1938 Johannesburg (Hpr.)

1938 Westdene

1945 Linden

1949 Graaff-Reinet

1953 Ontdekkers

1963 Witrivier

1966 Welkom-Wes

EMERITEER

26 Mei 1974

Ds Maarten (Tarrie) Kruger was uit Edenburg, OVS, afkomstig. Die skooleindeksamen lê hy daar af, om daarna sy akademiese en verdere teologiese toerusting aan die destydse Grey-Universiteitskollege in Bloemfontein (1927-1931) en aan die Kweekskool op Stellenbosch (1933-1936) te ontvang. Buiten die BA-graad verwerf hy ook ‘n MTh. Na sy legitimasie werk hy gelukkig en met vrug as hulpprediker in die gemeente Johannesburg (ordening 19.3.1938) en toe as leraar van Westdene (Julie 1938); Linden (1945); Graaff-Reinet (1949); Ontdekkers (1953); Witrivier (1963) en Welkom-Wes (1966 tot sy aftrede 26.5.1974); Hy sê self dat dit sy voorreg was om in verskeie van die gemeentes waarin hy gestaan het, met die oprigting van kerke, kerksale en pastorieë mee te werk. Die beroepe wat hy aangeneem het, was byna sonder uitsondering na gemeentes wat of sonder die nodige geboue of met skuldelaste – sommige baie swaar – belaai was. “Ek het geen gemeente verlaat met ‘n pennie of ‘n sent skuld wat my opvolger moes kom betaal nie.” Nogtans het hy, omdat toegewyde en hardwerkende kerkraadslede hul pligte getrou nagekom het, nooit van die kansel geld gevra nie. Gereelde huisbesoek het gesonde gemeentebou, samewerking en geestelike groei in die hand gewerk. Weens sy besondere belangstelling in jeugwerksaamhede het die Reddingsdaadbond die opstel van ‘n versameling uitgesoekte Afrikaanse spele aan hom opgedra. Na sy aftrede vestig sy eggenote en hy hulle in Bloemfontein en daar is hy onverwags in die hospitaal oorlede. (Jaarboek 1981/256).