Krige, Jacobus Joubert * 1910

Ds. Krige Jacobus

GEBORE

16 Jun. 1910

OORLEDE

19 Mei 2000

UNIVERSITEIT

B.A. (US)

GELEGITIMEER

1935

ORDEN

1936

STANDPLASE

1936 Harrismith (Hpr.)

1937 Harrismith

1939 Steynsrus

1944 Johannesburg-Wes

1948 Aberdeen

EMERITEER

Op negentig-jarige ouderdom is ds Kobie Krige oorlede waar hy in Gottland-huis op Oudtshoorn gewoon het. Hy het reeds in Maart 1970 afgetree en daarna het hulle op Oudtshoorn gaan woon, waar sy eggenote in 1985 oorlede is. In hierdie tyd het hy ook in ‘n paar gemeentes waargeneem – soms vir lang periodes aaneen.

Negentig jaar tevore is hy op 16/08/1910 te Indwe gebore. Sy vader was ook ‘n predikant met dieselfde naam, Jacobus Joubert Krige (wie se laaste gemeente Krugersdorp was) en sy moeder was ‘n onderwyseres, Magdalena Catharina Roux. Hy was een van nege kinders. Hy het eers na die Laerskool van Bothaville (1916-1919) en toe na die Laerskool Krugersdorp (1919-1925) gegaan. Daarna het hy ook die Hoërskool Krugersdorp (1925-1928) bygewoon. In sy tienerjare het hy graag deelgeneem aan voetbal en atletiek.

Vir sy teologiese opleiding, het hy ingeskryf by die Universiteit van Stellenbosch waar in 1931 sy BA-graad behaal het. Daarna het hy by die Kweekskool ingeskryf en in November 1935 is hy gelegitimeer.

Sy eerste gemeente was Harrismith waar hy op 29 Februarie 1936 as hulpprediker begin het. In Oktober 1937 is hy as leraar van Harrismith georden en bevestig. In Oktober 1939 het hy na Steynsrust verskuif en in Oktober 1944 na Johannesburg-Wes. In November 1948 het hulle na die Kaapprovinsie verhuis waar hy in die Gemeente Aberdeen bevestig is. In hierdie laaste gemeente het hy die grootste deel van sy bediening gearbei, naamlik twee en twintig jaar tot en met sy emeritaat op 14 Maart 1970.

Prediking en huisbesoek was vir hom van die grootste belang en hy het veral belanggestel in die diens van barmhartigheid. Hy het dan ook twintig jaar lank in die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid gedien.

Hy was getroud met Susanna Monica Grové en uit die huwelik is vier kinders gebore, Jacobus Joubert (01/04/1938); Susan Monica (02/03/1941); Magdelene Catharina (01/08/1944) en Gabriël Grové (31/12/1947); In 1979 was daar reeds twaalf kleinkinders.

Ds Kobie Krige was nog goed aan die gang tot in Januarie 2000. Hy het nog self sy motor bestuur en oral rondgery. Hy het egter skielik begin verswak, veral toe hy geval het tydens ‘n besoek by vriende. Nadat hy behandel is, onder andere met bloedoortappings, is ‘n maagverharding by hom ontdek en dit het geblyk ‘n kwaadaardige gewas te wees. Dit is met ‘n operasie verwyder en hy het nog die operasie goed deurstaan al was hy die hele Februarie in die hospitaal. Later in die siekeboeg het hy net verder verswak en is vasgestel dat die kanker reeds na die lewer versprei het. So is hy in ‘n ander aftree-oord, waar hy baie goeie versorging geniet het. Op 19 Mei 2000 is hy oorlede.

As vader, het die kinders (en die kleinkinders) net die mooiste herinnering van hom as ‘n wonderlike pa en oupa: vredevol, liefdevol, meelewend. Nooit het hy hulle geforseer in rigtings wat hulle nie wou gaan nie. Hy het altyd net die beste vir hulle gesoek.

Sy gemeentelede was lief vir hom. Sy hart het na ander uitgegaan. By geleentheid het hy selfs van sy salaris afgestaan om die gemeente te help en geen verhoging vir ‘n lang tyd ontvang nie. Sy menseverhoudings was baie goed. Ook sy prediking was sodanig dat hy graag as gasprediker gevra is, selfs na sy aftrede. Hy het elke keer ‘n storietjie vir die kinders ingevleg. Daar is baie mooi herinnerings aan hierdie sagte, toegewyde dienskneg van die Here wat net vir sy Here en sy kerk gcleef het. – Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm wat hy op 29/01/ 1997 ingevul het en ‘n gesprek mey sy dogter, Marina Pienaar.