Kasungu (1923)

Die Livingstonia-Sending begin hierdie sendingstasie in 1899. Dit is geleë in die gebied waar hülle werk en die van die N.G. Sending mekaar ontmoet. Spoedig reeds voel Livingstonia dat die gebied eintlik by die N.G. Sending tuishoort “aangesien dieselfde taal daar gepraat word as op ons sendingstasies”. Die kerk in Skotland is egter nog nie bereid vir die oordrag nie en intussen werk dr. G. Prentice, ‘n mediese sendeling, vir twee dekades met groot toewyding hier. Toe dit in 1921 vir die N.G. Sending aangebied word, met al die geboue daarop, word dit met dank in 1923 oorgeneem.

“Mej. S. Traut word as eerste onderwyseres daar geplaas. ‘n Jaar later is die eerste Swartleraar, ds. L. Manda, daar bevestig en die volgende jaar is ds. J. J. Stegmann as eerste sendingleraar daar bevestig”. In later jare kry Kasungu bekendheid as die geboorteplek van dr. H. K. Banda, eerste president van Malawi. In die laerskool op hierdie stasie bring dr. Banda as kind vyf jaar deur. Die pastorie en skool hier is dus van groot historiese betekenis. Die sendingstasie Kasungu is ongeveer 10 km. suid van die dorp Kasungu
geleë (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 32).