Joyce, William Robey

 

GEBORE

OORLEDE

11 Apr. 1965

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1918

ORDEN

1919

standplase

Koster-Derby

1927 Krokodilrivier

EMERITEER

1949

Ds. William Robey Joyce is in die Vrystaat gebore. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog het hy in die Staatsartillerie geveg, en is as krygsgevangene na lndië gestuur, van waar hy in 1904 teruggekeer het. Hy het hom eers as sendeling bekwaam, maar is na verdere studie in Holland en Skotland in 1918 as predikant gelegitimeer. Voor sy oorsese reis het hy as hulpprediker op Boksburg opgetree, en daarna as hospitaalbearbeider aan die Rand. Hierna het hy die gemeente Koster-Derby bedien, en toe is hy na Krokodilrivier (Brits); waar hy 22 jaar Iank met toewyding gearbei het. ln 1949 het hy sy emeritaat aanvaar, en daarna as provinsiale raadslid die kiesafdeling Brits 16 jaar lank verteenwoordig. Hy is op 11 ApriL. 1965 oorlede in die geseënde ouderdom van 83 jaar.