Jordaan, Johannes Jonathan

 

GEBORE

21 Mei 1912

OORLEDE

15 Jul. 1976

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1941

ORDEN

1942

standplase

1942 Kareedouw

1945 Port Elizabeth-Noord

1946 Sydenham

1952 Senekal-De Rust

1956 Die Strand

1963 Ventersburg

1967 Porterville

EMERITEER

Ds Johannes Jonathan (Nathan) Jordaan (21.5.1912 – 15.7.1976) was ‘n seun van die gemeente Maraisburg (Hofmeyr) en voordat hy na die Universiteit van Stellenbosch kan gaan, moet hy ongeveer vier jaar werk. Na voltooiing van sy teologiese studie aan die Kweekskool, word hy einde 1941 gelegitimeer. Van Kareedouw af waar hy Oktober 1942 bevestig was, gaan hy 1945 na Port Elizabeth-Noord en daarna bedien hy agtereenvolgens die pasgestigte Sydenham (P E) (1946); die pasgestigte Senekal-De Rust (1952); Strand (1956); Ventersburg (1963) en Porterville (1967) met hartstogtelike toewyding, nougesette pligsgetrouheid en kennelike seën. Tegelykertyd dien hy in verskeie beIangrike kerklike kommissies en is hy steeds ‘n kampvegter vir die belange van die kinders van sy gemeentes. Op die pad van sy bediening pryk daar sierlike monumente in die vorm van kerkgeboue, sale, pastorieë en skole, wat onder sy bekwame leiding opgerig is. (Jaarboek 1977/310).