Jordaan, Jacobus Johannes Petrus

 

GEBORE

OORLEDE

2 Jul. 1883

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1870

ORDEN

1870

standplase

Villiersdorp

1876 Philipstown

1878 Victoria-Wes

EMERITEER

Op den 2den Julij 1883, te Eensgevonden, de Wel-Eerw. Zeer Geleerde Heer Jacobus Johannes Petrus Jordaan, Predikant te Vietoria West. Na zijne studien aan de Kweekskool te Stellenbosch voleindigd te hebben trad hij in hetzelfde jaar als Predikant te Villiersdorp op, alwaar hij vijf en een half jaar arbeidde, en eveneens van 1876 tot 1878 te Philipstown waarna hij in 1878 de herderstaf over de gemeente Victoria West opnam, in welke gemeente hij op reis, ter bevordering van derzelver verlangen, den laatsten adem uitblies.