Jooste, Sarel Christiaan

 

GEBORE

14 Nov. 1914

OORLEDE

25 Jan. 1983

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1940

ORDEN

1941

standplase

1941 Griekwastad

1942 Loeriesfontein

1944 Griekwastad

1946 Lady Grey

1946 Emeritus

1947 Keimoes

1949 Emeritus

1951 Griekwastad

1953 Hopetown

1955 Emeritus

1958 Petrusville/Philipstown

1962 Philipstown

1963 Victoria-Wes

1966 Ashton

EMERITEER

1955

Ds Sarel Christiaan Jooste (14.11.1914- 25.1.1983) het in die 34 jaar van sy legitimasie in 1940 tot sy finale uittrede op 6.12.1974 nie minder as tien sendinggemeentes bedien en een van hulle nie minder as drie keer nie. Intussen moes hy vier keer omrede swak gesondheid sy emeritaat aanvaar – om dan telkens weer terug te keer en opnuut te begin werk. Hy is op Spioenkop in die distrik Barkley-Wes – toe nog in die gemeente Reivilo – gedien. Van kleins af toon hy die begeerte om in diens van die Here te arbei – ‘n verlange wat mettertyd ernstig by hom posvat en tot ‘n duidelike roepingsbesef groei. Sy laerskoolloopbaan begin op Espagdrif en word op voortgesit. Tydens sy hoërskoolopleiding op Christiana in die knellende depressiejare blyk sy sluimerende digterstalent en humorsin uit die gediggies en spotprentsketse wat hy in ‘n koerantjie publiseer om daarmee sakgeld te verdien. Na slegs ‘n jaar moet hy sy universiteitskursusop Stellenbosch om gesondheidsredes staak en in Pretoria vir die Poswese gaan werk. Daarna gaan hy na Wellington om sy studies voort te sit en in 1940 word hy uit die Sendinginstituut as sendeling toegelaat. Op 14.6.1941 volg sy ordening en bevestiging op Griekwastad. In die gemeente begin hy met intensiewer arbeid ook op die plase, maar reeds die volgende jaar vertrek hy na Loeriesfontein. In 1944 gaan hy weer na Griekwastad en in 1946 na Lady Grey waar hy nog dieselfde jaar emeritusword. In 1947 gaan hy na Keimoes aan die Oranje, om twee jaar daarna die tweede maal uit te tree. Twee jaar later word hy die derde keer in Griekwastad bevestig en daarna verloop sy aktiewe bediening soos volg: Hopetown (1953); 1955 emeritus, Petrusville-Philipstown (1958); Philipstown (1962); Victoria-Wes (1963); Ashton (1966); 1972 emeritus, Hanover (Januarie-Desember 1974); Eers vestig hy en sy eggenote hulle op Ashton, maar later verhuis hulle na die SAVF-tehuis vir bejaardes op Middelburg, Transvaal. Na sy uittrede uit die amptelike gemeentelike bediening doen hy afloswerk in die moedergemeentes Griekwastad, Virginia, Carolina en Warmbad en tydens hul verblyf op Middelburg ag hy dit steeds ‘n voorreg om die bejaardes en siekes met geestelike hulp en raad by te staan. Sy aardse reis eindig in die hospitaal op Middelburg na ‘n asmatiese hartaanval.