Jooste, Pieter Cornelius Wolhuter

 

gebore

9 Okt. 1912

OORLEDE

10 Sep. 1986

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Hy  is gebore op Marydale, Noordwes-Kaapland. Sy skoolopleiding voltooi hy aan die Hoërskool Prieska en algaande bekwaam hy hom deur middel van praktiese ondervinding en korrespondensiekursusse as rekenmeester. In 1937 verhuis hy na die destyde Rhodesië, waar hy in 1940 in die huwelik tree met Susie Kritzinger. Gedurende die oorlogsjare keer hulle vir vier jaar terug na Suid-Afrika totdat hulle in 1944 weer na Rhodesië gaan. Na twee jaar begin hy sy eie rekenmeestersaak op Gwelo. In die worsteljare van die Afrikaner-onderneming Unitas-Pers oorreed die direksie hom om na Salisbury te trek waar hy oorneem as besturende direkteur. Vanaf 1961 verleen hy ook hulp aan die Sinode van Midde-Afrika deur deeltyds die rekenmeesterswerk te behartig. In al die gemeentes waar hy gewoon het, het hy sy volle gewig ingegooi as kerkraadslid, skriba of kassier. In 1967 tree hy voltyds indiens van die Sinode as rekenmeeter en adjunk-saakgelastigde. Vanaf 1971 tot met sy aftrede in 1982 is hy Saakgelastigde. Daarna dien hy nog in die Sinode se kerkkantoorkomissie as ere-adviseur tot met sy terugkeer na Suid-Afrika in 1984. Hy vestig hom in Pietermaritzburg waar hy woon tot met sy heengaan op 10 September 1986. Ten spyte van sy gesondheid wat veral in later jare nooit werklik na wense was nie, het hy sy werk altyd met nougesetheid en entoesiasme verrig. Sy diens het in die teken gestaan van, soos hy dit self graag tipeer het, “nie ‘n beroep nie, maar ‘n roeping.” Hy word oorleef deur sy vrou en drie kinders.