Jooste, Murray

 

gebore

23 Mei 1880

OORLEDE

20 Mei 1968

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1906

ORDEN

1907

standplase

 1907 Mosselbaai (Hpr.)

1908 Calvinia

1932 Deben

EMERITEER

1945

Ds. Murray Jooste is op 23 Mei 1880 op Potchefstroom gebore, die seun van wyle ds. J. P. Jooste. een van die eerste predikante in Transvaal. Nadat hy in 1906 gelegitimeer is, was hy agtereenvolgens hulpleraar van Mosselbaai en predikant van Calvinia en Deben. Sedert hy in 1945 sy emeritaat aanvaar het, het hy in ‘n veertigtal gemeentes tydelik gehelp. Hy is op 20 Mei 1968 in die ouderdom van 88 jaar oorlede.