Jonker, Deon Naude

 

gebore

6 Mrt. 1949

OORLEDE

09 Sep. 2000

UNIVERSITEIT

(BA, Dipl. Teol., MTh, D.Th.)

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Deon Naude Jonker is op 6 Maart 1949 op Krugersdorp gebore en ontvang sy skoolopleiding op Krugersdorp, waar hy aan die einde van 1966 matrikuleer aan die Hoërskool Monument. Hy voel geroepe om predikant te word en behaal die BA (Admissie) -graad aan die PU vir CHO op Potchefstroom. Hierna studeer hy aan die Teologiese Fakulteit (Afd B) aan die Universiteit van Pretoria waar hy die BD-graad behaal en word einde 1973 as proponent gelegitimeer.

Op 26 Januarie 1974 word prop DN Jonker met handoplegging in die NG Gemeente Witbank-Suid ontvang en bevestig, waar hy met groot seën werk tot met sy vertrek na die Vrystaatse Kerk. Hier word hy op 5 Maart 1977 in die NG Gemeente Bethlehem-Morelig bevestig, waar hy in die mooi dorp by die Jordaanrivier hard werk. Op 18 Oktober 1980 word hy die nuwe herder en leraar in die NG Gemeente Villiers, waar hy werk tot einde 1983 toe hy die bediening verlaat. Hy is toe betrokke by Famsa aan die Wesrand, waar hy in sy privaat hoedanigheid optree as berader. Gedurende 1987-1988 studeer hy verder aan die Fakulteit Teologie aan die UOVS en ontvang die MTh-graad. Hy verlang om na die aktiewe hediening terug te keer en word weer op 30 November 1988 gelegitimeer en deur die Algemene Regskommissie beroepbaar gestel.

Hy keer op 24 November 1990 terug na die bediening as leraar van die NG Gemeente Roodepoort-Noord, bly verder studeer aan die UOVS en ontvang op 19 Maart 1993 sy doktorsgraad in Teologie. Die titel van sy proefskrif is: Die Enkaptiese band tussen kerk en ouer met die oog op kommunikasie – ontwikkeling in die verbondsgesin. Daar kom ‘n ongelukkige draai op sy lewenspad en hy sterf onnatuurlik op 9 September 2000.

Dr Deon Jonker was twee keer getroud, die eerste keer met Martha Sophia Venter in 1972, van wie hy in 1983 skei. Uit die huwelik is twee kinders gebore: Marlize Jonker (1973) en PaulusStephanusJonker (1977); Hy trou weer op 21 Junie 1987 met Christina Magdalena Bester, uit die huwelik is geen kinders gebore nie.