Jichidza (1908)

Jichidza stasie

Die Jichidza stasie is in 1908 begin deur eerw. J. F. Roux. Dit is geleë ongeveer 35 km suidoos van Morgenster.