Jansen Van Rensburg, Stefanus Burgers

 

GEBORE

20 Aug. 1922

OORLEDE

14 Okt. 2007

UNIVERSITEIT

BA (PU vir CHO); US

gelegitimeer

1952

ORDEN

1955

standplase

 1955 Welkom

1964 Mariental

1967 Kinross

1971 Impalapark

1977 Port Natal

Westville

EMERITEER

1988

Stefanus Burgers Janse Van Rensburg is op 20 Augustus1922 op die plaas Parsons Valley in die distrik Villiers gebore. Fanie was een van ʼn drieling, destyds. ʼn groot seldsaamheid. Na twee en drie weke is sy twee sussies egter oorlede. Hieroor skryf Fanie se broer Dries: “My moeder het met die derde sterwende kindjie in haar hande ʼn plegtige belofte aan die Here gemaak, dat as Hy hierdie kindjie sou spaar, sy sal toesien dat hy in diens van die Here staan.” Op veertienjarige leeftyd het Fanie kragdadig tot bekering gekom.

Fanie het sy skoolopleiding op Villiers ontvang, waar hy ook gematrikuleer het. Daama het hy eers gaan boer voordat hy aan die Potchefstroomse Universiteit vir CHO onderwys begin studeer het. Fanie het aan- vanklik hard daarteen gestry om voltyds. vir die Here te werk, maar na twee jaar het hy die stryd gewonne gegee en met sy studie begin om predikant te word. Nadat hy sy BA-graad voltooi het, is hy Stellenbosch toe om teologie te studeer. Aan die einde van 1952 is hy as proponent op Stellenbosch gelegitimeer.

Op 19 Maart 1955 is Fanie met handoplegging ontvang en bevestig in die nuutgestigte NG Gemeente Welkom. Na ʼn dienstyd van nege jaar het hy in 1964 ʼn beroep na die NG Gemeente Mariental in die destydse Suidwes- Afrika aanvaar. In 1967 het hy teruggekeer na Suid-Afrika as leraar van die nuutgestigte NG Gemeente Kinross, waar hy tot in 1971 gewerk het. Toe het hy vertrek na die NG Gemeente Impalapark, wat pas afgestig het. In 1977 het hy die Rand verlaat en leraar van die NG Gemeente Port Natal in Durban geword. Van daar het sy pad geloop na die NG Gemeente Westville, met opdrag: hospitaalbearbeiding. Nadat hy in 1988 sy emeritaat daar ontvang het, het hy voortgegaan met sy werk in hospitale in Durban. Hy was ook ʼn dekade lank intens betrokke by handelsending in Durban.

Dit was vir Fanie ʼn groot beproewing toe hy moes skei. Hieroor skryf sy broer Dries: “Wat sy huwelik betref: Hy was getroud en uit die huwelik is vier seuns gebore. Die familie het egter groot trauma beleef. Sy seun Fanus is die enigste oorlewende van die vier seuns.”

Ds. Fanie van Rensburg het op 14 Oktober 2007 gesterf en ʼn begrafnisdiens is deur dr Dawie Theron vanuit die NG Kerk Elsburg gelei. Sy teksvers was Filippense 4:2-9. Die bedankings is deur Colin Wepener gedoen.