Janse Van Vuuren, Pieter Frederik

 

gebore

20 Feb. 1958

OORLEDE

18 Jan. 1994

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1985

ORDEN

1985

standplase

1985 Hofmeyr

1988 Trompsburg

EMERITEER

Ds. Pieter van Vuuren is op 18 Januarie 1994 oorlede op die jeugdige ouderdom van 35 jaar. By het in 1982 afgestudeer aan die Universiteit van Stellenbosch en is in 1985 as leraar van die NG gemeente Hofmeyr georden.

In 1988 het by ʼn beroep aangeneem na die NG gemeente Trompsburg waar by tot sy afsterwe gedien het.

Ds. Van Vuuren word oorleef deur sy vrou, Chrisnette, en sy twee seuns, Gerrit en Pieter-Willem. Hy is voor die kerkgebou van Trompsburg begrawe.

Hy het altyd in ʼn eerlike verhouding met God en sy medemens geleef. Hy sal onthou word as ʼn roepingsbewuste en ywerige leraar wat onvermoeid met toewyding sy arbeid vir sy Meester volbring het. Hy het groot erns gemaak met huisbesoek asook persoonlike besoeke waar dit die geestelike welsyn van ʼn siel geraak het. Die ewigheid sal kan openbaar wat dit vir almal beteken het. Bybelstudiegroepe het hy met groot geesdrif en entoesiasme onderrig.

Ds. Pieter het nie ʼn enkele huis verbygestap of gery as by met huisbesoek besig was nie. So was by as uitgesproke Christen ʼn naamdraer van Christus in elke huis.

Soos Ef 6:11 ons leer om die volle wapenrusting aan te trek wat God ons gee, het by dit gedoen. Vir agt maande was by ʼn baie siek man, maar ten spyte van swak gesondheid was by getrou en het nooit die werk van sy Meester afgeskeep nie.

Ons bring hulde aan die nagedagtenis van ʼn getroue en hardwerkende dienskneg van die Koning.

Ds. Pieter was in alle opsigte ʼn mededeelsame persoon wat altyd bereid was om te dien. Sy huis was vir horn alles en by kon met groot lof van Chrisnette en sy twee seuntjies praat.

Die kerk dank die hemelse Vader vir so ʼn leraar. Daar is baie aangename herinneringe wat ons altyd sal bybly. Sy afsterwe maak Trompsburg armer en sy dood word deur elke lidmaat opreg betreur. Ons eer sy nagedagterii s.- A du Toit.(Jaarboek 1995)