Janse Van Rensburg, Petrus Johannes

 

GEBORE

21 Mei 1914

OORLEDE

28 Mei 1960

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1938

ORDEN

1939

standplase

Melville

1947 Rosendal

1950 Noordhoek (Bloemfontein)

EMERITEER

Ds. Petrus Johannes Janse van Rensburg is op 21 Mei 1914 gebore en in 1938 gelegitimeer. Sy eerste gemeente was Melville (Johannesburg); Daarna is hy na Rosendal, en in 1950 na Noordhoek (Bloemfon-tein); Hy was lid van die Vrystaatse Sinode se Radiokommissie, maar veral het hy belang gestel in die evangelisasie-aksie van die kerk om die ontkerkte en ontkerstende lidmate terug te win vir die koninkryk van die hemele. In die Sinodale Kommissie vir Kerkherstel en Evangelisasie het hy altyd positiewe leiding gegee. Hy is op 28 Mei 1960 baie skielik oorlede in die ouderdom van 46 jaar.