Janse Van Rensburg, Jacobus Hercules

 

gebore

29 Jul. 1949

OORLEDE

14 Jun. 2007

UNIVERSITEIT

(BA, BTH)

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Jacobus Hercules Janse Van Rensburg is op 29 Julie 1949 op Petrus Steyn gebore. Hy was die jongste van drie kinders. Kotie het in Bloemfontein grootgeword en sy skoolopleiding aan die Laerskool Willem Postma in Bloemfontein begin. In 1967 het hy aan die Hoërskool Sentraal in Bloemfontein gematrikuleer.

Kotie het van kindsbeen af die begeerte gehad om predikantte word. Hy het in 1971 die graad BA-Admissie aan die UOVS voltooi, en hetin 1972 ‘n studentaan die FakulteitTeologie aan die Universiteit van Stellenbosch geword. Daar het hy die BTh-graad verwerf en is hy einde 1975 as proponent van die NG Kerk in die Moederkerk gelegitimeer. Hy was getroud met Susan Vorster en uit die huwelik is drie kinders gebore: Maretha, Hannes en Theresa.

Die naweek van 6 tot 8 Februarie 1976 is prop JH Janse van Rensburg met handoplegging in die NG Gemeente Keetmanshoop-Noord in Namibië ontvang en bevestig. Hy het daar met groot seën gewerk tot hy op 10 Oktober 1981 as leraar van die NG Gemeente Marchand in die Noord-Kaap aangestel is. Ds Kotie het ook intens betrokke geraak by die EE111-kursus. In 1986 het hy demissie aanvaar vir verdere studie, en na die afwenteling van ‘n persoonlike krisis het hy predikantstatusbehou. In 1987 het Kotie skakelbeampte van Radiokansel geword, en in 1993 het hy in diens van Mema Media as fondsinsamelaar getree. In 1995 het hy vir Old Mutual begin werk.

Van 2003 tot 2005 was hy tentmaker-leraar van die NG Gemeente Newcastle-Die Parke. Hy het in 2006 geroepe gevoel om pastorale hulp in die NG Gemeente Aroab in Namibië geword, waar hy met harde werk en getrouheid die Woord met oorgawe bedien het. Mense onthou hom as ‘n vriendelike en joviale mens, iemand wat baie opgeoffer het vir die Koninkryk. Hy is skielik op 14 Junie 2007 aan ‘n hartaanval oorlede in die ouderdom van 57 jaar. Ds Johann M u I ler het ‘n troosdiens namens die mense van Aorab gehou.

Daar word onthou dat ds Kotie Janse van Rensburg soms by ‘n begrafnisdiens gesë’ het “dat soos ons pa ons met ope arms ontvang as ons by die huis kom, so ontvang ons Hemelse Vader ons met ope arms as ons die dag te sterwe kom”. Sy suster, Emma Kriel, skryf: “Kotie was ‘n diep gelowige mens en het ‘n passie gehad om mense by Jesusuit te bring en die Here het hom wonderbaarlik gebruik. Hy was altyd positief en het moedig die stryd gestry, al was die laaste jare soms baie swaar met baie teleurstellings. Sy humoristiese geaardheid het almal opgebeur. Hy was ‘n lojale en geliefde leraar.”