Jandrell, Louis Henry Martin

Ds. Jandrell Louis

gebore

18 Nov. 1885

OORLEDE

24 Jun. 1971

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1903

ORDEN

1906

standplase

1906 Standerton

1910 Richmond

1915 Amersfoort

1917 Standerton

EMERITEER

1954

Ds. Louis Henry Martin Jandrell, wat sewe jaar lank moderator van die Transvaalse Sending sinode was, is op 24 Junie 1971 in sy 86ste lewensjaar oorlede. Hy is op 18 November 1885 op Richmond gebore. Einde 1902 word hy op Wellington as godsdiensonderwyser en ‘n jaar later as sendeling toegelaat. Omdat hy nog so jonk was, gee hy solank onderwys aan die Boere-Sending instituut op Worcester, waar vroeëre krygsgevangenes vir verdere opleiding as sendelinge voorberei is. Vanaf 1906 verrig hy in die Sendinggemeente Standerton onder moeilike omstandighede ‘n groot werk. In 1910 word hy sendingleraar op sy geboortedorp, om vyf jaar later na Amersfoort te vertrek. Daarvandaan keer hy in 1917 na Standerton terug, waar hy tot by die aanvaarding van sy emeritaat in 1954 arbei. By die totstandkoming van die Transvaalse Sendingkerk in 1932, is hy as eerste skriba gekies. Later word hy aktuarus en van 1940 af dien hy as moderator. „Hy was ‘n netjiese en verfynde, hoewel ietwat teruggetrokke, persoon” en het al die jare die agting en liefde van sy gemeentes geniet. As kenner van die Zoeloetaal en gebruike, het hy ‘n gesangboek en ander geskrifte in die taal uitgegee. (Jaarboek 1972/538).