Du Toit, Jacobus Arnoldus Retief

Ds. J.A.R. du Toit.

Ds. Jacobus Arnoldus Retief du Toit (distrik Graaff-Reinet, 26 Julie 1880 – Dealesville, 4 Augustus 1930) was ‘n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Ds. Du Toit is op die plaas Uitkoms in die distrik Graaff-Reinet gebore en het sy opleiding tot die evangeliebediening aan die Kweekskool op Stellenbosch ontvang, waarna hy in 1907 gelegitimeer is. Terwyl hy nog studeer het, het die Tweede Vryheidsoorlog uitgebreek. Hy het sy studie tydelik gestaak en hom by die Boeremagte aangesluit. Hy het egter later na aan sy geboorteplek in die hande van die vyand beland en is toe as krygsgevangene verban.

By die sluiting van vrede in 1902 het hy na die Kweekskool teruggegaan en sy studie in 1907 voltooi. Op 12 Junie 1908 is hy as hulpprediker van die NG gemeente Paarl georden. Sy eerste eie gemeente was die NG gemeente Namakwaland, waarvan hy op 12 Februarie 1910 op Bowesdorp bevestig is.

In 1918 het hy na die intussen ingelyfde gemeente Marydale in Noord-Kaapland vertrek waar hy werksaam was tot 1918, toe hy daardie standplaas verwissel het vir Dealesville in die Vrystaat. Hier is hy onverwags op 4 Augustus 1930 aan hartverlamming oorlede is terwyl hy tennis gespeel het. Eerw. Andries Dreyer skryf in sy in memoriam-stukkie hy was sowel “in die Kaapse as die Vrystaatse Kerk … hooggeag om sy toegewyde lewenswandel en die deeglikheid waarmee hy sy werk gedoen het”.