Anthonissen, Jacobus Adriaan Stephanus

 

UNIVERSITEIT

BA (Hons) DThL Dipl Psigoanalitiese Terapie

gelegitimeer

1968

ORDEN

1969

standplase

1969 Danskraal-Monument

1972 Demissie verdere studie en deeltydse hospitaalleraar Noordelike Stadsgebiede Kaapstad

1976 Hospitaalleraar Noordelike Stadsgebiede Kaapstad (Karl Bremer- Louis Leipoldt- en Jan S Marais-hospitaal)

emeriteer

2005