Jacobs, Stefanus Gabriel

 

gebore

20 Mei 1934

OORLEDE

20 Mei 1985

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1960

ORDEN

1961

standplase

1961 Louisvale

1964 Piketberg

EMERITEER

Ds Stefanus Gabriel (Fanie) Jacobs (20.5.1934 – 20.5.1985); wat die aand van sy 51ste verjaardag nadat hy nog die Pinkster bid uur in sy gemeente gelei het, skielik tot hoër diens geroep is, was in die loop van sy 24-jarige bediening die vertroude en geliefde leraar van Louisvale naby Upington in Noord-Kaapland (bevestig 8.4.1961); Piketberg in Wes-Kaapland (Junie 1964) en Monte Vista (Bothasig) by Kaapstad (ApriL. 1969); Gedurende sy baie geseënde dienstyd in Monte Vista het die gemeente geweldig uitgebrei. Onder meer is daar ‘n kerk, ‘n kerksaal en twee pastorieë voltooi. Hy en sy ouer broer, ds D M Jacobs, wat in Januarie 1981 in die Laingsburg-vloedramp omgekom het, was seuns van Franschhoek. Met die voltooiing van sy studie op Stellenbosch, is hy einde 1960 gelegitimeer. Wat van sy lewe uitgetroon het, was sy rotsvaste geloofsvisie. Opvallende kenmerke van sy persoon was sy ordentlikheid, onkreukbaarheid, getrouheid en sy regverdigheidsin. Soos sy broer, het hy nog voluit in die Here se diens gestaan