Hurter, Johannes Albertus * 1923

Ds. Hurter J A

gebore

24 Apr. 1923

OORLEDE

27 Okt. 2003

UNIVERSITEIT

BA

gelegitimeer

1946

ORDEN

1947

standplase

1947 Piet Retief

1950 Oos-Londen

1952 Laingsburg

1958 Tulbagh

1962 Op-die-Berg

EMERITEER

Ds Jannie Hurter (BA) 24/04/1923 – 27/10/2003

Johannes Albertus Hurter is op 24 April. 1923 op Middelburg (Kaap) gebore waar sy ouers die Here as onderwysers gedien het. Sy grootouers was die Hurters van Riversdal, ‘n wamaker van beroep. Hierdie Godvresende ouers se vier seuns het dit ver in die lewe gebring: Ds. JA Hurter was predikant op George, Pieter Wouter Hurter (Jan se vader) was ‘n onderwyser en het met Engela Helena van Schalkwyk getroud. Die ander twee broers was sakelui.

Pieter en Engela Hurter het van Middelburg (KP) na Goudini verhuis waar hy skoolhoof van die Hoërskool Rawsonville was. Op 3 Maart 1933 het die skoolhoof egter onverwags in ‘n ernstige motorongeluk gesterf. Hy was 35 jaar oud, en sy dood was vir die gemeenskap ‘n skok. Engela het agtergebly om vier kinders groot te maak. Al vier die kinders het diep spore in die NG Kerk getrap. Jan (leraar); Anna (getroud met ds. HF Heyman en na sy dood met ds. CR Kok); Hanna (predikantsvrou van ds. JS Berry) en Engela (vrou van ds. Paul de Villiers van Morgenster, Zimbabwe).

Met die dood van sy vader in 1933 het daar ‘n groot verantwoordelikheid op die skouers van die negejarige Jannie gerus, en het hy met liefde en deernis na almal omgesien. As oudste kind en enigste seun het hy ‘n spesiale band met sy susters gehad. Hy het later aan die Hoërskool Rawsonville by Goudini gematrikuleer en hom geroepe gevoel om predikant te word. Oor hierdie saak het vader en seun reeds voor sy afsterwe gesels. Jannie, ook in die omgang as Jan bekend, was hoofseun van die skool, het leiding geneem by die CSV en was die skool se Victor Ludorum in atletiek. Sy skoolhoof het hom probeer oorreed om in ‘n wetenskaplike rigting te studeer, maar Jan was vasbeslote om predikant te word.

Op Matieland het hy uitgeblink as student, en ook ywerig aan sport deelgeneem en berg geklim. Hy was voorsitter van die Strewersvereniging op Stellenbosch. Van 1943 tot 1946 was hy student aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Een van sy klasmaats, HF Heymans, het later sy swaer geword. Aan die einde van 1946 is Jan as proponent gelegitimeer, destyds een van die jongste studente wat aan die Seminarium afgestudeer het.

Hierna het hy vir ses maande ds. AP Raats as hulpleraar in die gemeente Germiston bygestaan totdat hy ‘n beroep ontvang het. Prop Jannie Hurter is op 28 Junie 1947 met handoplegging in die NG Gemeente Piet Retief op die grens van Swaziland bevestig. Hier het hy gewerk totdat hy op 22 Julie 1950 in Oos-Londen bevestig is. Nog twee jaar later het sy pad na die NG Gemeente Laingsburg in die Groot Karoo gelei. Onder sy leiding is ‘n pragtige kerksaal op 4 Mei 1956 in gebruik geneem. Dit was ook ‘n jaar van drama en dankbaarheid omdat hy in 1956 ‘n ernstige motorongeluk by Laingsburg oorleef en volkome herstel het. In 1957 het die gemeente sy 75-j arige bestaansjaar gevier. In sy dienstyd op Laingsburg het die gemeente tot ‘n rekord lidmaattal van 1 124 gegroei.

In 1958 het ds. Hurter leraar van die NG Gemeente Tulbagh geword, en goeie jare in die geskiedkundige vallei in die Land van Waveren het gevolg. In 1962 het hy die eerste leraar van die nuutgestigte gemeente Op die Berg by Ceres geword. Wonderlike herlewings het tydens Pinkster plaasgevind en vaste boustene is gelê. Onder sy leiding bestaan en van krag tot krag gaan.