Horal, Michiel Hendrik

 

gebore

17 Nov. 1909

OORLEDE

 25 Aug. 1983

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1934

ORDEN

1935

standplase

1935 Ermelo (Hpr.)

1939 Amsterdam

1946 Waterberg

1966 Direkteur Abraham Kriel-Kinderhuise

EMERITEER

Ds Michiel Hendrik Horak (17.11.1909- 25.8.1983) was onder meer 20 jaar (1946-1966) predikant van Waterberg (Nylstroom) en 13 jaar (1966-1979) direkteur van die Abraham Kriel-Kinderhuis op Langlaagte. Hy studeer in 1934 op Stellenbosch af en word op 9.11.1935 georden en as hulpleraar in Ermelo bevestig. In Augustus1939 kry hy in Amsterdam Tvl. sy eerste eie gemeente en daar bly hy ruim vier jaar voordat hy na Nylstroom vertrek. In die vroeë sestigerjare is hy met die eeufeesviering van die sending in Transvaal juis voorsitter van die Sinodale Sendingkommissie van Noord-Transvaal. Tydens sy verblyf op Nylstroom beywer hy hom grootliks vir die oprigting van ‘n plaaslike afdeling van die Abraham Kriel-Kinderhuis. Na sy aftrede einde Maart 1979, woon hy en sy vrou op Randburg. Sy vroeëre lewe is deur ‘n besondere humorsin gekenmerk en in sy fleur was hy ‘n harde en getroue werker in die wingerd van sy Meester. Later gaan sy gesondheid baie agteruit en in die laaste maande was hy ernstig siek. Deur sy roepingsbewuste lewe was hy vir talle mense en veral vir die inwoners van die kinderhuis tot groot seën.