Hofmeyr-Predikante

Eerw en mev SJG Hofmeyr

b1c7d9            Stephanus Johannes Gerhardus HOFMEYR * 03.06.1839 † Kranspoort 26.07.1905, sendeling in Zoutpansberg x Stellenbosch 11.12.1866 Anna Catharina NEETHLING * 14.07.1842 † 19.02.1933

E Hofmeyr en ds JW Daneel

e4        Engela HOFMEYR * 01.08.1874 † 23.07.1905 x Johannes Wynand DANEEL * Heidelberg 19.09.1865 † Kleinmond 16.07.1940, NG-leraar

Ds JH Hofmeyr en sy gesin

b1c10d2         Jan Hendrik HOFMEYR * Kaapstad 03.02.1835 † Kaapstad 25.08.1908, Predikant te Murraysburg en Somerset-Oos, X 07.02.1861 met Isabella (Bella) MURRAY Graaff-Reinet 24.12.1839 † Somerset-Oos 14.06.1927, d.v. ds Andrew Murray snr

Meb I Hofmeyer en haar vyf predikante seuns. Andrew Murray, Charles Murray, Johannes Wynand Louw, John Murray en George Wilhelm Stegmann.
Ds AM Hofmeyr en Phoebe Stroebel

e4        Andrew Murray HOFMEYR * Murraysburg 15.06.1866 † Greytown 21.02.1936, Predikant/sendeling, Greytown (1894-1908), Direkteur van Stoffberg Gedenkskool te Heilbron (1908-1934), X 15.03.1894 Knysna met Phoebe Horne STROEBEL * Knysna 15.03.1866 † Heilbron 02.12.1924

Ds Harry en mev Winnie Hofmeyr

f2         Henry Murray HOFMEYR * Knysna 18 06.1898 † Johannesburg 08.07.1977, Predikant, Direkteur van Stoffberg Gedenkskool te Heilbron (1935-1960) en rektor van Stoffberg Gedenkskole, Turfloop en ander (1960-1968); X Kaapstad 12.09.1927 Wilhelmina Catharine (Winnie) MALAN * Heilbron 14.10.1900 † Pretoria 08.07.1998

g1        Andrew Murray HOFMEYR * Vryheid 01.12.1928 † Pretoria 20.06.1995, Predikant, dosent te Stoffberg Gedenkskool by Witsieshoek en later NG Sending-sekretaris, Pretoria, X Philadelphia 20.07.1957 Johanna Margaretha (Joan) VILJOEN * Adelaide, Oos-Kaap 01.01.1936

h1        Henry Murray HOFMEYR * Kaapstad 09.07.1958, Predikant/sendeling te Tsilindzini, Venda en later Nasionale Direkteur van Studietrust, Johannesburg, X Pretoria 03.09.1988 Helena Faul (Leentjie) SMITH * Pretoria 09.07.1958

h3        Andrew Murray HOFMEYR * Witsieshoek 13.12.1963, Predikant, X Pretoria 31.03.1990 Minetta DU PREEZ * Pretoria 30.05.1966

g3        Jan Malan HOFMEYR * Amersfoort 01.01.1935, Predikant, NG Saakgelastigde en Jeugsekretaris en latere stigtings-direkteur van Studietrust, Johannesburg, X Brakpan 25.03.1961 Wilhelmina Elizabeth (Elma) VAN NIEKERK * Delmas 07.02.1938

e7        John Murray HOFMEYR * Somerset-Oos 06.04.1871 † Johannesburg 15.12.1943, Predikant, Somerset-Oos, X 29.07.1908 Catherina Louw PIENAAR * 28.06.1882 † Somerset-Oos 09.08.1947

f2         Heloise Hester Louw HOFMEYR * Somerset-Oos 16.07.1911 † Stellenbosch 22.04.1972 X Somerset-Oos 23.03.1940 Dennis Johannes MCDONALD * Bethulie 12.05.1907 † Bloemfontein 30.04.1967, Predikant.

g1        Philippus Hofmeyr (Philip) MCDONALD * Smithfield 25.03.1941, Predikant/sendeling in Transkei en later professor in teologie, Morgenster, Zimbabwe, X Umtata 02.11.1974 Huibrecht Johanna VAN DER MERWE * Oudtshoorn 22.03.1946

Prof Attie van Wijk

f6         Jeanne Adéle HOFMEYR * Somerset-Oos 20.07.1918 † Stellenbosch 17.01.1966 X Somerset-Oos 21.12.1942 Adriaan Jacobus (Attie) VAN WIJK * Kuilsrivier 06.04.1912 † Kaapstad 30.12.1976, Predikant te Grahamstad, Port Elizabeth, Kaapstad en Stellenbosch.

g2        Adriaan Jacobus (Attie) VAN WIJK * Port Elizabeth 16.09.1947 † 18.07.2005, Predikant, professor te en later rektor van Hugenote-kollege, Wellington, X 19.01.1979 Corneel MOUTON * Citrusdal 10.09.1955

Ds Charlie en mev Lulu Hofmeyr

e10      Charles Murray (Charlie) HOFMEYR * Somerset-Oos 28.06.1876 † Engeland 07.03. 1930, Predikant, Murraysburg, later Standerton, X Somerset-Oos 02.08.1905 Elsje Johanna (Ella) LOMBARD * Bedford 27.08.1879 † Middelburg, Transvaal 07.07.1973

Ds Lou Hofmeyr

e11      Johannes Wynand Louw HOFMEYR * Somerset-Oos 19.07.1878 † Kaapstad 28.10.1936, Predikant, X Worcester 03.04.1906 Anna Jemima STRASHEIM * Piketberg 26.05.1883 † 17.02.

Ds George en mev Lassie Hofmeyr

e13      Georg Wilhelm Stegmann HOFMEYR * Somerset-Oos 11.11.1882 † Somerset-Oos 26.05.1969, Predikant X Johannesburg 24.05.1910 Francina (Lassie) STOFFBERG * 17.09.1889 † Oos-Londen 27.01.1979

Ds Arend en mev Jane Hofmeyr

b1c10d4          Arend Hermanus HOFMEYR * 27.09.1837 † 14.04.1903, NG-leraar te Kaapstad en Hanover x Paarl 20.10.1868 Louisa Adriana LOUW xx Somerset-Oos 17.12.1884 Jane Grey WRIGHT * c. 1850

Ds JG Kriel

b1c10d8          Margaretha Johanna Elizabeth HOFMEYR * 18.12.1844 ≈ Kaapstad 12.01.1845 † 20.06.1925 x Jan Gysbert KRIEL * 29.09.1838 † 03.10.1881, NG-leraar

Ds Louis Hugo

b2c1d1e9        Elizabeth Jeannetta HOFMEYR * 09.03.1850 ≈ Kaapstad 28.04.1850 x Louis HUGO * 22.11.1846 † 21.08.1907, NG-leraar

b2c1d4e8        Susanna Johanna HOFMEYR * 07.07.1856 x Matthys Christiaan MOSTERT * 07.12.1851 † 11.05.1932, NG-leraar

Prof NJ Hofmeyr

b2c1d10          Nicolaas Jacobus HOFMEYR * 08.03.1827 ≈ Kaapstad 25.03.1827 † Stellenbosch 02.09.1909, Professor aan Kweekskool, Stellenbosch x Paarl 08.03.1852 Maria Magdalena LOUW ≈ Swartland 27.07.1834 † c. 1918 d.v. Adriaan Jacobus Louw en Geertruyda Anna Smuts

Ds Adriaan en mev Ann Hofmeyr en hul seun Barry

e1        Adriaan Jacobus Louw HOFMEYR  * Calvinia 13.04.1854 † Bellville 01.05.1937, NG-leraar x 08.03.1880 Anna Jacoba JOUBERT

Ds en mev JD Kestell met hul kinders Nico, Trudie en Lucy

e3        Geertruyda Anna HOFMEYR * Kaapstad 21.07.1858 † Bloemfontein 15.08.1943 x Stellenbosch 28.02.1882 John Daniel KESTELL ≈ Pietermaritzburg 01.07.1855 † 09.02.1941 NG predikant

Ds Servaas Hofmeyr

b2c1d11          Servaas HOFMEYR * 11.12.1829 ≈ Kaapstad 03.01.1830 † Montagu 15.12.1888, NG-leraar x Somerset-Oos 10.12.1861 Anna Georgina MORGAN * c. 1837 † 20.12.1875 d.v. ds. George Morgan xx 07.08.1877 Catharina Wilhelmina DE KOCK

Prof PJG de Vos

e3        George Morgan HOFMEYR * 03.07.1867 ≈ Montagu 14.07.1867 † Bloemfontein 31.10.1928 x c. 1894 Anna DE VOS d.v. prof. Pieter Jacobus Gerhardus de Vos van die Kweekskool op Stellenbosch

Ds AGM Kuys

e4        William Aligus HOFMEYR * 16.03.1869 ≈ Montagu 09.05.1869 † Stellenbosch 18.09.1953 x c. 1898 Elizabeth de Jongh KUYS * 18.08.1871 † c. 1931 d.v. ds. Arnoldus Gerhard Martinus Kuys