Hofmeyr, Arend Hermanus

Ds Arend en mev Jane Hofmeyr

gebore

OORLEDE

14 Apr. 1903

UNIVERSITEIT

Kweekskool US

gelegitimeer

1868

ORDEN

1869

standplase

1869 Maclean (nou Komga)

1877 Hanover

EMERITEER

Ds. Arend Hermanus Hofmeyr, die na volbrachte studie te Stellenbosch, in 1868, te Maclean werd bevestigd, welke standplaats hij in 1877 verwisselde met Hanover, overleed op den 2lsten April. 1903, als predikant van laatstgenoemde gemeente, die Inj 26 jaren gediend had. Het behaagde den Heer hem op bovengenoemden datum, na trouwe evangelie-bediening in beide gemeenten, op 66 jarigen leeftijd, tot zijue eeuwige rust op te roepen (hij overleed aan het Strand te Hermanuspetrusfontein); na een kort ziekbed, en nadat hij aan zijne gemeente had getelegrafeerd dat hij bij de ophanden zijnde avondmaalsviering in haar midden hoopte te zijn.