Hofmeyr, Charles Murray

 

gebore

22 Jun. 1876

OORLEDE

7 Mrt. 1930

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1902

ORDEN

1903

standplase

Njassaland

1911 Beaufort-Wes (Hpr.)

1912 Murraysburg

1924 Standerton

EMERITEER

Ds. Charles Murray Hofmeyr was die vierde seun van wyle Ds J.H. Hofmeyr, van Somerset-Oos, waar hy 22 Junie 1876 gebore werd. Hy het sy voorbereidende studies tot die Kweekskool in die plaaslike Gill-Kollege deurgemaak en is in 1902 tot die evangeliebediening toegelaat. Soos twee van sy ander broers het hy hom geroepe gevoel tot die sendingwerk van ons Kerk in Njasaland, waar hy na ordening op 11 April.  1903 werksaam was tot 1911, toe hy weens swakke gesondheid in sy huisgesin na Suid-Afrika moes terugkeer en sig beroepbaar stel. Na hy ‘n tyd lank as hulpprediker op Beaufort-Wes gearbei het, is hy 24 Februarie 1912 bevestig as herder en leraar van die gemeente Murraysburg. Sy werk in die gemeente was besonder aangenaam en vrugbaar. Hy het deur sy grote minsaamheid en selfopoffering die gemeente met tere bande aan hom verbind. In 1924 is hy na Standerton beroep en soontoe gegaan en ook daar het hy met kenlike seën gearbei, gewaardeer, gelief en hooggeag deur die gemeente wat hom, veral ook toe hy teen die end van 1929 deur ‘n dodelike krankheid aangetas werd, van hul liefde en toegeneëntheid die gulhartigste blyke betoon het. In Februarie 1930 is hy, vergesel van sy eggenote, met hoop op herstel vir geneeskundige behandeling na Engeland gegaan. Dog die hoop is in die onverbiddelike godsbestuur verydel, want op 7 Maart 1930 is hy te Londen ontslape. Sy stoflike oorskot werd na sy vaderland gebring en 15 April 1030 op Standerton plegtig ter aarde bestel.