Heyns, Louis Jacobus

Ds. Heyns Louis

gebore

27 Des. 1903

OORLEDE

19 Feb. 1983

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1929

ORDEN

1930

standplase

1930 Swartland (Hpr.)

1931 Swartland

1938 Grahamstad

1940 Colesberg

1946 Capital Park

1947 Oos-Londen

1949 Marquard

1958 Riviera

1963 Sekr. vir Ampsbediening en Evangelisasie, Noord-Transvaal

1966 Worcester

EMERITEER

Ds Louis Jacobus Heyns (27.12.1903- 19.2.1983) het gedurende ‘n mooi bediening van 41 jaar in ‘n aantal gemeentes van uiteenlopende aard en ook Sekretaris vir Ampsbediening en Evangelisasie in Noord-Transvaal diep spore getrap en werk van blywende aard gedoen. Hy was ‘n seun van ds Michiel Heyns wat van 1894 af leraar van Fouriesburg in die Oos-Vrystaat was en wat ‘n jaar na sy aftrede in 1907 oorlede is. Na voltooiing van sy studie aan die Stellenbosse Universiteit en KweekskooI, word hy in 1929 tot die bediening toegelaat en vervolgens op 3.5.1930 as hulpprediker in Swartland (Malmesbury) georden en bevestig. Vanaf Augustus 1931 staan hy as leraar van die Wes-Kaaplandse gemeente aan die sy van die vername kenner van ons kerkreg, wyle ds H J Pienaar, totdat hy in 1938 na Grahamstad in Oos-Kaapland met sy groot Engelse skole en kolleges vertrek. Daarna bedien hy die ou gevestigde gemeente CoIesberg (1946) en toe agtereenvolgens die Transvaalse Capital Park (Pretoria)(1946); die Oos-Kaaplandse Oos-Londen (1947); die Vrystaatse Marquard (1949) en die Transvaalse Riviera (Pretoria) (1958); voordat hy in 1963 die reeds genoemde sekretarisskap aanvaar. Van 1966 tot sy aftrede op 25.4.1971 geniet die Wes-Kaaplandse gemeente Worcester die voordeel van sy rype ervaring, sy minsame omgang met mense en sy getroue arbeid. As emeritusgaan help hy as opvolger van sy ouer broer, ds I E Heyns (toe ook reeds afgetree); in St Helena (Welkom); Sy eggenote was ‘n dogter van wyle ds M S Daneel (Victoria-Wes) en ‘n kleindogter van ds A B Daneel (Heidelberg K) en hul seun Louis het drie gemeentes bedien voordat hy by Unisa as dosent in praktiese teologie aangestel is.