Heyns, Irenee Emile

 

gebore

28 Jun. 1902

OORLEDE

30Sep. 1991

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1933

ORDEN

1934

standplase

 1934 Swellendam (Hpr.)

21 Apr. 1934 – Sep. 1939 Swellendam

1939 Nuwe Kerk, Graaff Reinet

1943 Middelburg, K.P.

1946 Kroonstad

1948 Heilbron-Suid

1952 Bothaville

EMERITEER

1965

Ds Irenee Emile Heyns, BA, (28.06.1902 – 30.09.1991); Ds Heyns is gebore net na die Vrede van Vereeniging op ‘n Franse Sendingstasie in die destydse Basoetoland. Sy moeder het daarheen gevlug nadat die pastorie op Fouriesburg beset is deur die Engelse magte. Vandaar sy naam, wat “vrede” in Frans beteken. Hy het sy skoolopleiding op Bethlehem en Boshoff gehad, waarna hy gaan boer het. Nadat hy ‘n duidelike roeping tot die evangeliebediening ontvang het, is hy na die Universiteit op Stellenbosch vir sy teologiese opleiding. Sy eerste gemeente was Swellendam waar hy op 29 September 1936 getroud is met Rene Malan, ‘n nooi van Worcester. Hulle is geseën met ‘n baie gelukkige huwelikslewe. Op 29 September 1986 kon hulle hulle goue bruilof vier saam met hulle twee seuns, twee dogters en dertien kleinkinders. Gedurende die spanningsvolle oorlogsjare het hy ‘n geseënde bediening veral onder die studente in die Nuwe Kerk-gemeente op Graaff-Reinet gehad. Hy bedien daarna die gemeentes Middelburg (Kaap); Kroonstad, Heilbron-Suid en Bothaville. Na sy aftrede het hy vir etlike jare in die gemeentes Parow-Oos en St Helena, Welkom, diens verrig. As plattelandse leraar was hy bekend vir sy ondernemingsgees, getroue huisbesoek en aktuele, Skrifgetroue prediking. Deur sy liefde vir die boerdery en aktiewe sportbeoefening het hy naby sy mense geleef. In breër verband het hy sy kerk vir baie jare as lid van die Sinodale Jeugkommissie en later in die Sinodale Sendingkommissie van die Vrystaat gedien. Sy medeleraars het hom as ‘n lojalekollega en opregte vriend geëer. Op 30 September 1991 is hy in die geseënde ouderdom van 89 in die Strand oorlede. Ds Heyns het self geskryf van die mooi verhouding wat daar tussen hom en sy “Stellenboschberg-nooi”, Rene, wat sy vrou geword het, was. Sy was, soos hy gesê het, “aan my sy soos ‘n engel.”